In ons leven krijgen we allemaal te maken met conflicten.
Overal waar mensen dicht op elkaar leven ontstaat er vroeg of laat irritaties, misverstanden, meningsverschillen en wrijvingen die soms kunnen oplopen tot heftige conflicten.

Dit kan plaats vinden in het huwelijk, in het gezin, in de familie, tussen buren, vrienden, collega’s of in de kerk.
We ontkomen er geen van allen aan.
Het is dus belangrijk om te leren om gaan met conflicten in ons leven.
We kunnen ook met onszelf in conflict komen. Met ons geweten, onze emoties en ons denken.

Een conflict ontstaat als er verschillende motieven, belangen en intenties zijn die niet met elkaar overeen komen.
Vaak worden die verschillen pas zichtbaar door een situatie die ontstaat.
Dan blijkt ineens dat de andere partij hele andere bedoelingen heeft dan jij terwijl je wellicht dacht dat je op één spoor zat.

Tijdens een conflict komen de diepere lagen aan het licht.
Het is dan de kunst om niet in de aanval of verdediging te gaan schieten maar om een liefdevolle lerende houding aan te nemen.

Dat is met name moeilijk als er diepere pijnlagen geraakt worden bij beide partijen wat vaak het geval is.
Bij een heftig conflict gaat het zelden om het meningsverschil maar gaat het om de diepere lagen die bij beide geraakt worden. Oude onverwerkte pijnen komen aan het licht.
Afwijzing, niet gezien zijn, geen erkenning krijgen, oude angsten, enz.
Als er heftige emoties mee spelen die niet meer in verhouding staat met het meningsverschil dan is er altijd sprake van een trigger die diepere lagen raakt.

Het is dan belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en samen met God te onderzoeken wat er in jou nu zo diep geraakt wordt.

  • Wat kan ik hier van leren?
  • Wat is mijn aandeel in dit conflict?
  • Hoe kan ik dit voorkomen?
  • Welke pijn wordt er in mij geraakt waar ik mee aan de slag moet?
  • Welk onderliggend motief van de ander wordt zichtbaar?

Hoe kan ik hier mee omgaan vanuit liefde?

De kunst is om in een conflict niet te reageren vanuit je vlees maar te groeien in liefde en wijsheid en de vrucht van de Heilige Geest.
De kunst is om je niet te verharden maar een lerende houding aan te nemen.
Groeien in liefde en vergeving en geduld is veel belangrijker dan winnen en gelijk krijgen.
Een conflict is een uitermate geschikte situatie om de vrucht van de Heilige Geest toe te passen in je leven. Liefde, geduld, vriendelijkheid, blijdschap, vergeving, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing hebben we nodig om goed met een conflict om te gaan.

Een goede test voor jezelf om te kijken of je goed met een conflict omgaat, is jezelf de vraag te stellen of Jezus trots op je is hoe je omgaat met deze situatie.

In onderstaande video ga ik dieper in op het omgaan met conflicten in je leven.