In mijn praktijk kom ik heel vaak mensen tegen die vastzitten in een destructieve relatie.
Een relatie waarin je wordt leeggezogen en steeds meer jezelf verliest.
Het zijn vaak hooggevoelige mensen met mooie zielen die graag anderen willen helpen en redden en waarbij misbruik wordt gemaakt van hun goedheid en naïviteit.
Hooggevoelige mensen die in hun kinderjaren zich al steeds hebben moeten aanpassen om conflicten en ruzies te vermijden, hebben nooit voldoende veiligheid en ruimte ervaren om hun eigenheid te ontwikkelen. Ze zijn steeds bezig geweest met anderen helpen en zijn niet toegekomen om een gezonde eigenwaarde te ontwikkelen. Hierdoor worden ze vatbaar voor manipulatie.
In de thuissituatie is er vaak sprake van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis of in ieder geval een mate van narcisme. Dat kan een ouder zijn of een broer of zus. Maar het kan ook iets later ontstaan op school.
Mensen met een narcistische persoonlijkheid zijn op zoek naar mensen die ze voor zich kunnen winnen en voor zich kunnen laten werken. Dat doen ze door in te gaan op de gevoeligheid van de een hooggevoelig persoon. Door subtiele manipulatie en schuldgevoel kunnen ze gevoelige mensen voor zich winnen.

Als hooggevoelig persoon heb je dat niet door en ga je uit van de integriteit van de ander omdat je zelf ook zo in elkaar zit. Je wilt de ander oprecht helpen en de ander geeft je de liefde en aandacht en waardering waar je naar verlangt. Je opent jezelf en stelt je kwetsbaar op. Die kwetsbaarheid maakt je manipulatie gevoelig. Maar je bent je daar niet van bewust omdat je de ander volledig vertrouwd.
Maar die aandacht en liefde van de ander is niet oprecht.
De narcist heeft een dubbelen agenda. Het gaat de narcist altijd om wat hij of zij voor zichzelf kan krijgen. Zolang je daar aan blijft voldoen is er ogenschijnlijk niks aan de hand en lijkt de relatie gezond.
Maar een narcist is onverzadigbaar. Het is nooit goed genoeg. Na een bepaalde periode gaat de narcist zijn/hare ware aard laten zien en zal het patroon harder gaan worden. De narcist zal op steeds gemenere manieren zijn doel voor elkaar krijgen en werkt op schuldgevoel en angst en misleiding. Soms komt er zelfs geweld aan te pas.
Er ontstaat een relatie waarin je wordt leeg gezogen en helemaal jezelf verliest als je niet oppast.
Dit kan binnen een gezin/huwelijk ontstaan maar ook binnen een kerk of een vriendschap.

Hoe doorbreek je een destructief patroon?

Het is belangrijk om op tijd stop te zetten en je af te keren tegen dit destructief patroon in de relatie.
Dat is vaak heel moeilijk omdat de wortel diep in je eigen persoonlijkheid zit. Je hebt deze toestand immers zelf toegestaan. Maar je kunt en moet uit dit patroon stappen.
Waarom?
Omdat je ziel God toebehoort en niet de narcist!
Jezus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
We mogen nooit een ander meer liefhebben dan God of onszelf.
Je mag dus nooit de ander voor laten gaan ten koste van je ziel. Ook niet als het gaat om je partner, vader, moeder of pastor.
Mensen mogen nooit over de grens van je ziel gaan. Je ziel komt God toe. Jij hebt de taak je ziel te behouden.
Lukas 9:25  Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?
Dienen uit kracht is iets anders dan dienen uit angst en manipulatie. Dat laatste is afgoderij waarbij je de ander tussen jou en God in laat staan.
Soms moet je bewust afstand nemen van de persoon om zelf tot herstel te kunnen komen.
Ook een huwelijk is geen excuus voor manipulatie.
God haat echtscheiding maar God vindt je ziel nog belangrijker dan je huwelijk. Je ziel behoort God toe en is eeuwig. Het huwelijk is tijdelijk.
Bij ernstig misbruik naar geest, ziel en lichaam kan het noodzakelijk zijn een destructieve relatie te verlaten.
Lukas 14:26  Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.
God vindt familiebanden belangrijk maar jouw relatie met God gaat boven alles uit.
In bovenstaand bijbelvers gaat het uiteraard niet om letterlijk haten maar belangrijker vinden dan God.
Het komt regelmatig voor dat als mensen een destructief patroon doorbreken en deze weten te overwinnen in zichzelf dat de narcist zelf op zoek gaat naar een andere prooi en je niet eens zelf de relatie hoeft te verbreken. Maar een relatie kan ook weer gezond worden door Gods Genade als jij de patronen weet te doorbreken samen met God.
In een huwelijk is de eerste en meest wenselijk stap om zelf het destructieve patroon in je eigen hart te doorbreken zonder scheiding te zoeken.
Want scheiding lost niet alles op.  Je neemt jezelf mee. Als je niet in jezelf de patronen doorbreekt bestaat het gevaar dat je weer een zelfde soort situatie op gaat roepen in je leven. Bovendien geeft scheiding ook veel schade op andere vlakken. Zeker als er kinderen in het spel zijn.  Maar soms is er geen andere weg.

Verwacht niet dat de ander gaat veranderen. Dat gaat niet gebeuren. Maar jij kunt anders met de situatie omgaan zodat het destructieve patroon verdwijnt.
Het is heel belangrijk dat je niet gaat proberen te ander te redden. De ander is NIET je verantwoordelijkheid. Je hoeft je daar dan ook niet schuldig over te voelen. Zelfs niet als de persoon zou dreigen met zelfmoord.
Het is jouw verantwoordelijkheid je eigen ziel die je van God hebt gekregen te beheren en het pad van Gods liefde te bewandelen. Dat kun je niet als je niet vrij bent.
Je hoeft geen mensen te redden. Dat is de taak van Jezus. Wij hoeven alleen te doen wat Jezus van ons vraagt. En Jezus laat zich niet manipuleren. Jezus dient uit liefde maar heeft altijd de regie.
Geef nooit de regie van je leven uit handen tenzij aan Jezus vrijwillig uit liefde.

Jij bent kostbaar en waardevol. God wil dat jij tot bloei komt en wil Zijn droom in en door jou uitvoeren. Dat kan God alleen als jij in je kracht gaat staan.
Jij bent niet op aarde om een mens te dienen. Jij bent geschapen voor God!!!

Herken jij jezelf in bovenstaand artikel en voel jij je geschaad door destructieve relaties in je leven?
Heb je behoefte aan wat hulp om vrij te komen en in je kracht te komen samen met God?
Neem gerust contact met me op.
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/