seksuele energieGod heeft de mens geschapen naar Zijn beeld als een seksueel wezen.
Dat betekent dat de seksuele energie in principe goddelijk is. God heeft dus ook seksuele gevoelens! En die zijn heel mooi, zuiver en goddelijk.
De seksuele levensenergie is aan de mens gegeven als geweldig mooi geschenk. Het is een scheppende energie die verlangt naar schoonheid. In de seksuele energie zit passie en liefde en creatieve energie.

Ieder mens, van jong tot oud, heeft deze seksuele energie. Het is dan ook niet uitsluitend bedoeld voor het beleven van de seksualiteit in het huwelijk. Het is veel breder.
Helaas kan net als met alle mooie dingen ook de seksualiteit verkeerd worden gebruikt. Het wordt dan een vernietigende, alles verslindende kracht.
Als de seksuele energie niet haar oorsprong heeft in de onvoorwaardelijke liefde van God wordt het een vernietigende kracht die we niet meer kunnen beheersen.
De duisternis zoekt deze seksuele scheppende energie en probeert deze zoveel mogelijk af te tappen van mensen. Dit doet de duisternis door porno, seksverslavingen, overspel, en met alle vormen van seksueel misbruik.
Omdat de seksuele energie zo krachtig is, kan zij ook veel kapot maken in ons leven. De seksuele energie is verbonden aan onze ziel. Hierdoor ontstaat er bij geslachtsgemeenschap ook een diepe verbinding tussen twee zielen. Binnen een liefdevolle relatie is dat een hele mooie band. Bij wisselende seksuele contacten en als seksuele relaties worden verbroken kan deze zielband voor problemen zorgen. Je komt niet zomaar los van elkaar.
Onze gedachten zijn ook krachten. Met onze fantasie kunnen we ook seksuele energie sturen en misbruiken.
Daarom wijst Jezus ons erop dat ook een vrouw aanzien om haar te begeren als overspel in het hart is.
Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
Jezus heeft inzicht in de energetische werkelijkheid. Hij weet dat fantasieën ook krachten zijn.
Als je seksuele fantasieën hebt met de vrouw van een ander, gaan er daadwerkelijk krachten werken in de energetische wereld. Je eigen partner kan dat merken maar ook de persoon over wie jij fantaseert kan dat merken als die persoon er gevoelig voor is. Er bestaat zelfs zoiets als een energetische verkrachting. Daarom zijn onreine gedachten nooit onschuldig!
Pornografie is hetzelfde maar nog gemener omdat deze vorm bewust is gecreëerd om energie af te tappen en kapot te maken.
De tegenstander van God is voortdurend bezig om goddelijke levensenergie af te tappen van mensen. Omdat de seksuele energie zo krachtig is, is dit een krachtig middel in handen van de duisternis om juist via seksuele onreinheid, scheppende energie naar zich toe te trekken.
In het Oude Testament wordt dit ook al aangegeven.
Maleachi 2: 15 Niet een doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.
In dit vers gaat het over onreinheid, overspel. Met het zaad Gods wordt hier de seksuele scheppende energie bedoeld waar de satan op uit is.
Via seksuele onreinheid, seksverslaving, porno, prostitutie, verkrachting, seksueel misbruik, ontucht enz weet de duisternis veel energie naar zich toe te trekken. Heel veel goddelijke scheppende energie gaat verloren in onreinheid en komt in handen van de duisternis die deze gebruikt voor vernietiging van relaties, gezondheid en uiteindelijk alle mooi dingen wil kapot maken.
Salomo waarschuwt hiervoor in zijn spreuken. Hij heeft het over een prostitué maar ik geloof dat het ten diepste hier gaat over alle vormen van seksuele onreinheid.
Spreuken 7: 25 Laat je niet door zo’n vrouw verleiden. Ga niet naar haar toe. 26 Ze heeft al heel veel slachtoffers gemaakt, heel veel mannen de dood ingejaagd. 27 Haar huis is een poort naar de dood. Als je daar doorheen gaat, is er geen weg terug.
Een prostitué maakt niet letterlijk alle mannen dood. Maar energetisch wel. Onreinheid zuigt je energetisch leeg en maakt meer kapot dan je lief is.

Seksuele energie als mooie scheppende kracht van liefde.

Maar ik wil niet te lang stilstaan bij deze negatieve vormen.
levend waterWe kunnen de seksuele energie ook aanwenden voor het doel waartoe God deze heeft geschapen.
De seksuele energie is niet enkel geschapen voor de geslachtsgemeenschap, de eenwording tussen man en vrouw. De seksuele energie is een scheppende energie die ons creatief maakt en helpt te genieten van het leven. Als man en vrouw samenkomen in liefde in de seksualiteit kan daar nieuw leven uit voortkomen. Zo heeft God het bedoeld. De seksuele energie is bedoeld voor het scheppen van nieuw leven. Nieuwe vormen van liefde en schoonheid. Dat kan zijn in de kunst, in de muziek maar de seksuele energie kan zich ook uiten in de sport en in eigenlijk elk beroep. Seksuele energie geeft ons passie in hetgeen we doen. Goddelijke seksuele energie is altijd een dienende gevende energie. Zodra seksuele energie zich naar binnen keert wordt het begeerte en wordt ze vernietigend.
Elke seksuele verslaving trekt deze scheppende, creatieve en passievolle energie uit ons weg.
Van een seksuele verslaving kom je ook niet af door er gewoon mee te stoppen. Je hebt een ijzeren discipline nodig wat de meeste mensen niet hebben. De seksuele energie is te sterk om deze in eigen kracht volledig te controleren. Dat is ook niet de bedoeling!!
Je moet de seksuele energie niet aan banden leggen maar kanaliseren en gebruiken op de wijze zoals God dat heeft bedoeld! Als je de seksuele energie binnen houdt door volledige onthouding dan stapelt de energie zich op van binnen en komt deze er vroeg of laat uit op een vernietigende wijze.
We zien dat gebeuren bij culturen waar seks als iets vies wordt gezien.
We mogen de seksuele energie beleven als iets moois. Als een geschenk van God. Ook als je geen seksuele relatie hebt. Seks is niet vies. Het is iets heel moois. Je bent een seksueel wezen en daar mag je dankbaar voor zijn. Aanvaard je seksualiteit als een geschenk van God.
Elk mens heeft behoefte aan aanraking. Niet elke aanraking is erotisch. Maar een liefdevolle aanraking is wel een vorm van seksuele energie. Als mensen in een gezonde sociale omgeving leven waarin mensen elkaar regelmatig positief aanraken, knuffelen en huggen, is de kans op seksuele ontsporing veel minder groot.
Er is ook niks mis mee als je jezelf op een liefdevolle manier verzorgt en aanraakt. Als je aanvaardt dat je een seksueel wezen bent en seksualiteit als een geschenk ziet waar je van mag genieten, zal God je helpen deze seksuele energie te kanaliseren. Als je begrijpt waar de seksuele energie voor bedoeld is, zul je ook vormen vinden om deze te kanaliseren en zul je op een heel natuurlijke wijze van je negatieve gewoontes afkomen.
Veel verslavingen komen juist voort uit schuld, schaamte, frustratie enz. Door de seksualiteit uit deze sfeer te halen komt er ontspanning en kun je deze gaan beleven zoals God dat heeft bedoeld.

Is zelfbevrediging zonde?
Veel christenen worstelen met zelfbevrediging/masturbatie. Het wordt als zonde gezien en men voelt schuld en men schaamt zich ervoor en voelt zich vies. Er zijn echter vele vormen van zelfbevrediging waar iedereen dagelijks mee bezig is en waar we totaal geen moeite mee hebben. Genieten van koffie/thee, snoep, een lekker gebakje, een glas wijn, mooie muziek, een ontspanningsmassage enz enz. zijn allemaal vormen van zelfbevrediging waar de meeste mensen geen moeite mee hebben. Alleen als het gaat om seksuele of erotische gevoelens mag je daar ineens niet meer van genieten. Terwijl God dat toch ook gegeven heeft om van te genieten. Het probleem ligt niet in de zelfbevrediging maar in de zuiverheid van het genieten. Elke vorm van verslaving is vernietigend. En bij de seksuele energie moeten we heel erg waken voor zuiverheid. Juist omdat deze energie zo sterk is en zo vaak negatief wordt ontwaakt door onze omgeving. Maar net zoals een ex alcohol verslaafde beter geen alcohol meer kan drinken, zo is het voor een (ex) seksverslaafde beter geen verleiding te zoeken in iets wat op zich geen zonde is.
De Bijbel leert ons dat voor de reinen alles rein is. Het gaat in alles, dus ook in de seksualiteit altijd om de innerlijke reinheid van het hart.
Titus 1:15  Voor mensen die een gelovig en zuiver hart hebben, is alles zuiver. Maar voor mensen die een ongelovig en bedorven hart hebben, is niets zuiver. Dat komt doordat hun hele denken en hun hele geweten bedorven zijn.
Mensen die verslaafd zijn aan zelfbevrediging of porno hebben vaak een achter liggend probleem. Eenzaamheid, angst, depressie, gebrek aan liefde, schuld, verveling, enz Het is dan ook goed om niet alleen te kijken naar de verslaving maar ook of juist te kijken naar de leegte van waaruit die verslaving is voortgekomen.

Seksuele energie kun je ook kwijt in de sport, muziek of ander dingen die je met passie kunt doen.
Het gaat om de passie. Als je iets met passie, met volle aandacht doet vanuit liefde, komt er seksuele scheppende energie vrij. De goddelijke seksuele energie is altijd een gevende energie.

Onreine seksuele energie, onreine geesten.
Zodra de seksuele energie een nemende energie is, wordt zij vernietigend, egocentrisch gericht en gaat deze ten koste van anderen en relaties. Zelfs binnen een seksuele relatie kan de seksualiteit een egocentrische beleving zijn zonder liefde. Ook in de kunst of muziek kan seksuele energie onrein en onzuiver zijn. Het gaat dan om de erotiek en niet om zuivere liefde en schoonheid. Onreinheid zit van binnen. Niet in de vorm. Je hebt mensen die door hun manier van praten, kleden, kijken en lopen steeds bezig zijn met ego gerichte seksualiteit. Ze willen op negatieve wijze aandacht en trekken op negatieve wijze de seksuele energie naar zich toe. Deze mensen trekken verkeerde mensen en situaties naar zich toe waardoor ze van de ene in de andere verkeerde relatie vervallen. Ze ontmoeten steeds de verkeerde mensen. Onreine geesten zoeken elkaar op. Als je veel omgaat met mensen met een verkeerde seksuele gerichtheid kun je hier ook door besmet raken. Let wel. Ik heb het hier niet over seksuele geaardheid maar over gerichtheid. Seksuele geaardheid is iets heel anders.

Zit je met een seksuele verslaving, frustratie of heb je op dat vlak trauma’s opgelopen? Blijf er niet mee rondlopen maar zoek hulp. Het is zo belangrijk dat de goddelijke seksuele energie weer in je leven mag stromen op een zuivere scheppende en dienende wijze. Het zal je vreugde, kracht en energie geven. God wil dat je vrij komt en kunt genieten van het geschenk wat God heeft gegeven.

Heling seksualiteit