Afgelopen zondag heb ik genoten van het prachtig herfstweer en heb een boswandeling gemaakt en ben heel veel mooie paddenstoelen tegen gekomen.
Deze paddenstoelen groeien rijkelijk op een omgevallen boomstam.
Ook in ons leven kunnen er omgevallen boomstammen liggen. Je kunt er om blijven rouwen en slachtoffer voelen maar weet dat ook omgevallen boomstammen weer een voedingsbodem zijn voor nieuw leven. God belooft alle dingen te doen medewerken ten goede. In Gods koninkrijk is geen afval. Geen verloren jaren. Geen nutteloos lijden. Alles krijgt betekenis door Zijn liefde.
Ook uit de puinhopen van ons leven groeit nieuw leven.

Je kunt dit nieuwe leven stimuleren door de omgevallen boomstammen in je leven te omringen met liefde en vergeving. Door liefde en vergeving te sturen naar moeilijke en pijnlijke herinneringen in je leven wordt de voedingsbodem gezuiverd van gifstoffen en kan er nieuw leven ontstaan vanuit de afval in je leven. Niks is voor niks.

Gebed:

Heer Jezus,

Ik geef U mijn pijnlijke herinneringen. Het is wat het is. Ik kan er niks meer aan veranderen. Het is gebeurd.
Wilt U de herinnering reinigen met Uw kostbaar bloed van de gifstoffen van boosheid, angst, oordeel en schuld.
Wilt U mij helpen de ervaring een plek te geven in mijn leven vanuit liefde en aanvaarding zodat er iets nieuws uit mag ontstaan tot eer van U.
Dank U Jezus dat U alles in mijn leven doet medewerken ten goede.

Amen