Vandaag vloog er een vlinder in mijn praktijkruimte. Hij zocht op eigen kracht de vrijheid en probeerde naar het licht te vliegen. Het probleem was echter dat er een onoverbrugbare kloof zat tussen waar hij was en waar hij heen wilde. De vlinder verlangde naar vrijheid, naar de zon, de lucht en de bloemen buiten.
Voor de vlinder was het onmogelijk om vrij te komen. Er zat aan raam tussen.
Gelukkig was er een verlosser in de ruimte aanwezig. Voorzichtig probeer ik de vlinder te vangen in mijn handen zonder zijn vleugels te beschadigen.
In mijn handen kwam de vlinder tot rust.
Toen ik echter de raam had geopend om de vlinder vrij te laten durfde de vlinder de vrijheid niet in te gaan en bleef gewoon op mijn hand zitten.
Toen moest ik denken aan de symboliek.
Jezus heeft de weg vrijgemaakt voor onze vrijheid. Alles wat ons bindt heeft Jezus doorbroken met Zijn leven.
Hij heeft het raam open gezet naar onze vrijheid.
Hij neemt ons bij de hand en leidt ons naar onze vrijheid met de bedoeling dat we zouden gaan vliegen.
Veel kinderen van God blijven echter veilig op Gods hand zitten. Ze zijn blij dat ze gered zijn, vergeven en geliefd maar komen nooit in hun bestemming.
Ze begrijpen niet dat ze mogen leven in vrijheid en dat ze gered zijn om vrij te zijn en niet om opnieuw in gevangenschap te leven maar nu in christelijke wetjes en regeltjes.
Galaten 5:1 Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels.