Niet oordelen en geen kritiek hebben op anderen is vooral tot zegen en bevrijding van jezelf.
Jezus leert ons dat het oordeel waarmee we anderen oordelen op onszelf zal komen.
Matth 6:1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2  Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

Dit is een energetische universele geestelijke wet.
We komen deze wet nog op andere plekken tegen in de Bijbel.
Lukas 6:37 Oordeel niemand. Dan zul jij ook niet geoordeeld worden. Veroordeel niemand. Dan zul jij ook niet veroordeeld worden. Laat los, dan zul jij ook losgelaten worden.
Romeinen 14:10  Hoe durft u dan een andere gelovige te veroordelen of op hem neer te kijken? Wij zullen ieder voor zich voor Christus terecht moeten staan.
Romeinen 14:4  Wie denk je dat je bent, dat je een broeder beoordeelt? Je beoordeelt toch ook niet de knecht van iemand anders? Hij dient jóu toch niet? Of hij zijn werk goed of slecht doet, gaat toch alleen zijn heer aan? Maar je broeder zal het goed doen, want God zal hem helpen.

Er zijn nog veel meer teksten die gaan over het niet oordelen.
Op het moment dat je een ander oordeelt en bekritiseert ga je namelijk op de stoel van God zitten. En omdat we dat niet mogen zal elk oordeel wat wij vellen onrechtvaardig zijn. Wij kunnen immers onmogelijk kijken met Gods ogen en kunnen de situatie niet beoordelen. We weten niet wat in iemand hart is. Elk oordeel wat wij vellen geeft de duisternis rechtsgrond om ons te oordelen.
Het zal op ons hoofd terugkeren.

Jezus roept ons op om te vergeven en lief te hebben. We zijn niet geroepen om te oordelen maar om lief te hebben, te vergeven en te zegenen.
Rom 13: 8 Zorg ervoor dat je bij niemand schulden maakt. De enige ‘schuld’ die je aan andere mensen hebt, is: het geven van liefde..  Ik bedoel dat je van alle mensen moet houden. Want als je van de andere mensen houdt, heb je gedaan wat de wet van God vraagt.

Mensen die vaak en snel oordelen en kritiek hebben op anderen zijn ook hard voor zichzelf. Ze staan onder het oordeel. Door een ander te oordelen hoef je je eigen schuld en fouten niet zo te voelen. Daarom voelt het goed om naar de ander te wijzen en andere op hun fouten aan te spreken. Het geeft een gevoel van superioriteit. Je verheft je op dat moment boven de ander. Maar schijn bedriegt. De wetmatigheden van God kun je niet ontvluchten. Door een ander te oordelen haal je een oordeel over jezelf.
Je mag wel onderscheiden en fouten zien en benoemen en elkaar op dingen aanspreken maar altijd zonder oordeel vanuit een houding van nederigheid en diep besef dat je zelf ook zeer onvolmaakt bent en op ander vlak dezelfde soort fouten maakt.

Maar gelukkig is het omgekeerde ook waar. Als je de ander ruimte geef zijn weg te vinden, als je de ander vergeeft, genade en begrip toont en vanuit nederigheid helpt zonder oordeel nadat iemand de fout is ingegaan, dan komt die liefde en genade en vergeving ook op ons pad als we die nodig hebben. En wie heeft dat niet nodig.
Jezus leert ons niet voor niks dat we anderen moeten vergeven zoals God ons vergeven heeft.

Ons oordelen is vaak gebaseerd op onze eigen pijn. Als we zelf iets naars hebben meegemaakt kunnen we soms heel hard zijn in situaties die ons daaraan doen herinneren. Maar die hardheid is vaak totaal onterecht maar vloeit voort uit innerlijke pijn. De wijze waarop we mensen oordelen zegt meer iets over onszelf. Het oordeel en de kritiek zitten van binnen. Het laat zien hoe we naar onszelf kijken.

Jezus spiegelt dit principe heel mooi in het verhaal van de overspelige vrouw die op heterdaad werd betrap. Ze werd bij Jezus gebracht en men riep dat ze gestenigd moest worden volgens de wet.
Het enige wat Jezus zei was: wie zonder zonden is werpe de eerste steen.  Een voor een dropen de mensen toen af. Als ze heel eerlijk waren beseften ze dat ze zelf ook niet zo rein waren van binnen en dus eigenlijk ook verdienden gestenigd te worden.

Oordeel vrij worden

Het is zo heerlijk te ontdekken dat we vergeven zijn en God ons aanvaard heeft zoals we zijn. We mogen onvolmaakt zijn en fouten maken. God aanvaardt ons en houd van ons. Hij is een en al liefde en heeft geduld met ons. Met eindeloos geduld helpt God ons te groeien waarbij we keer op keer fouten blijven maken.
God wil dat we die onvoorwaardelijke liefde, geduld en vergeving ook aan elkaar schenken. Dat schept een klimaat van liefde en veiligheid waarin we kunnen groeien en Gods liefde en genade mogen uitdelen.
Romeinen 8:1  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.