vuurkorfSeksualiteit is een van de mooiste en krachtigste energieën die er bestaan. Jij en ik zijn er uit voortgekomen.
Het is een goddelijke scheppende energie. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis als seksuele wezens.
Seksualiteit zoals door God bedoeld is iets heel moois, zuiver en krachtig. Scheppend en creatief. Het is een levensenergie die vreugde, blijdschap en passie en warmte geeft in relaties en in het leven zelf.

Seksuele energie is niet alleen voor de seks in het huwelijk. We zijn seksuele wezen. Je kunt de seksualiteit niet wegdrukken. Dan gaat de energie zich wreken en ontstaan er excessen en/of frustraties of er gaat iets dood in je.

De seksuele energie die je van God hebt gekregen is bedoeld om die op Gods manier te laten stromen en is er om je te dienen. Om je leven vreugde, kracht en passie te geven. Dit staat los van een seksuele relatie. Ook als je geen relatie hebt mag je nog steeds genieten van je seksuele energie. Je mag genieten van je vrouw zijn en man zijn.

Seksuele energie is als een vuur. Zolang deze brand op een beheerste manier kun je van haar warmte, kracht, spel, licht en gezelligheid genieten. De zuiverheid van de seksuele energie wordt bepaald door de zuiverheid van het hart binnen de door God gestelde kaders. De seksuele eenwording is bedoeld voor binnen de beschermende omgeving van het huwelijk. Maar er zijn nog veel meer vormen waarlangs de seksuele energie op een positieve en mooie manier kan stromen ook buiten het huwelijk in de vorm van (com)passie, creativiteit, muziek, dans, warme vriendschappen, sport, enz. Ook als single kun je helemaal je seksuele energie laten stromen en gelukkig zijn in je man en vrouw zijn zonder het hebben van een seksuele relatie. En andersom kun je binnen het huwelijk worstelen met onreinheid.

De sterke seksuele energie gebruikt de duisternis om te vernietigen en mooie relaties kapot te maken. De satan wil deze energie van ons aftappen en bandeloos maken om zijn vernietigend werk te kunnen doen door porno, seksverslaving en vernietigende vrije seks en ongezonde seksuele relaties.
Seksuele energie is een sterk bindende energie. Dat is mooi voor in het huwelijk maar werkt vernietigend als relaties niet kloppen. Seksuele energie kan ook net als een vuur overslaan en anderen in brand steken. Onreine geesten slaan om zich heen en worden doorgegeven door seksuele onreinheid. Je kunt echt demonisch gebonden raken door onreine geesten. Je krijgt steeds slechtere verlangens en raakt verder van God verwijderd. Je gaat proberen handelingen goed te praten enz. enz.  Als je eenmaal verslaafd bent is stoppen meestal niet zo eenvoudig.
Het is belangrijk om dingen aan het licht te brengen en hulp te vragen en zo radicaal mogelijk te breken met verkeerde gewoontes en relaties.

Door in fantasie je met een ander via seks te verbinden ontstaat er energetisch een veld van onreinheid waarin de duisternis zijn vernietigend werk kan doen. Seksverslaving en porno zuigen je energie leeg en verwijderen je van Gods liefde, vrede en blijdschap.
Ook ongezonde seksuele zielsbanden zuigen je leeg. Zelfs relaties uit het verleden kunnen je nog blijven leegzuigen door de zielsbanden die zijn ontstaan.

God wil je vrij maken van deze leegzuigende energie en vullen met Zijn liefde, blijdschap en vrede.
Ga niet zelf proberen te vechten maar laat God toe in dit gebied in je leven. Vaak zit er nog een laag achter van diepe eenzaamheid waaruit de problemen zijn ontstaan. Nodig God ook daar in uit om diepe heling te ontvangen.
Blijf niet hangen in schuld en schaamte maar breng je probleem in het Licht van God.
Bevrijding en genezing begint bij het eerlijke benoemen en erkennen van je fouten.
Hieronder staat een gebed dat je kunt bidden.
Maar soms is het ook heel fijn en krachtig om het met iemand te delen en samen te bidden.

Hieronder een getuigenis van een jongeman die bij me is geweest.

Ik had lange tijd (9 jaar) last van een pornoverslaving en ik worstelde in een vicieuze cirkel. De stap om hulp te vragen was groot, maar zeker de moeite waard. Ik heb 2 consulten gehad met Robert waarin we via een gesprek, een gebed en handoplegging op zoek gingen naar God. De liefde van God die ik ervoer was ongelofelijk mooi om mee te maken. Ik ervoer de innerlijke rust waar ik jaren naar op zoek was. Ik wil Robert bedanken voor zijn hulp en begeleiding en gun ieder ander, die last heeft van een (porno) verslaving, bevrijding.
Dus schroom niet en maak vandaag de keuze naar een vrij en liefdevol leven, je staat er niet alleen voor!!
Groetjes – Arie

Heer Jezus,

In diepe dankbaarheid kom ik voor Uw troon van Genade.
Ik wil U danken dat U mijn zonden heeft vergeven en dat ik zonder schuld en schaamte bij U mag komen.
Ik erken mijn fouten en zonden van het verkeerd gebruiken van de mooie seksuele energie die ik van U heb ontvangen.
Wilt U mij vergeven en schoonwassen van alle onreinheid en mij helpen van binnenuit te veranderen.
Wilt U alle verkeerde zielbanden die zijn ontstaan vernietigen en verbreken en mij bevrijden van elke ongezonde en onheilige seksuele zielsband. Wilt U mijn ziel weer heel en zuiver maken en wilt U mij vullen met Uw Heilige Geest opdat ik kracht mag vinden de verkeerde gewoontes de rug toe te keren. Help mij om mocht ik nog een terug vallen weer snel op te staat en tot U terug te keren totdat ik volledig vrij ben.
Help mij om de seksuele energie te gebruiken op een mooie en heilige wijze zodat deze stroom in mijn leven tot Uw eer en glorie. Ik dank U dat U mij onderwijst om mijn mannelijke/vrouwelijke energie op een positieve wijze te gebruiken in mijn leven.
Ik dank U dat U mij volledig vrij maakt.
Ik verlang niks liever dan helemaal vrij te zijn en zuiver in mijn hart.
Wilt U ook de diepere lagen van eenzaamheid en leegte van waaruit deze gewoonte is ontstaan vullen met Uw Liefde.
Ik dank U dat ik dit bij U mag brengen en dat U van mij houdt zonder veroordeling.

Amen

Mocht jij jezelf hierin herkennen en behoefte hebben aan begeleiding hierin dan kun je contact met me opnemen voor een of meer helende reizen waarin we samen met Jezus je leven gaan doorbidden voor bevrijding en diepe heling zodat je heerlijk vrij kunt zijn.
http://agapecoach.nl/coaching-vormen/helende-reis-met-jezus/

Zie ook de online cursus heling seksualiteit.
https://cursus.agapecoach.nl/courses/heling-seksualiteit/