Hoewel seksualiteit een bijzonder geschenk van God is en we allemaal zijn ontstaan vanuit deze gave, geeft seksualiteit in levens van de meeste mensen ook veel problemen.
Seksualiteit is zo’n krachtige energie. Het is een zeer bijzonder geschenk van God met in zich het vermogen tot scheppen van nieuw goddelijk leven. Maar deze krachtige seksuele energie kan ook veel schade aanrichten bij verkeerd gebruik.
Satan weet als geen ander de kracht van seksualiteit en is jaloers op deze scheppingskracht die God aan de mens heeft gegeven. Engelen en demonen hebben deze kracht niet en juist daarom is satan er op uit om juist deze energie van mensen af te tappen.

Door mensen te laten zondigen op seksueel vlak ontneemt satan niet alleen mensen hun kracht en waardigheid maar ontvangt satan zelf ook extra kracht. Hij maakt gebruik van de seksuele energie van mensen.  Denk hierbij aan porno, seksverslaving, overspel, misbruik, verkrachting, intimidatie en perverse seksualiteit bij satans aanbidding.

Met seks is veel geld te verdienen en wordt dan ook op veel vlakken ingezet als manier om geld te verdienen en dingen voor elkaar te krijgen. Via schuld en schaamte kun je ook mensen manipuleren.
In het verleden heb ik wel eens mailtjes gekregen met de mededeling dat ze mijn computer hadden gehackt en via mijn webcam mij hadden gadegeslagen bij het kijken van porno en dat ze een bedrag eisten. Als ik dat niet zou geven zouden ze al mijn contacten deze beelden laten zien. Omdat ik echter geen porno kijk, weet ik dat dit nep is.
Maar ik weet dat op deze wijze veel mensen tot aan hoge ambtenaren toe worden gechanteerd. Eerst worden mensen verleidt tot zonden. Dat wordt vervolgens gefilmd en dan heb je materiaal om te chanteren.

Maar ook dichtbij in ons eigen leven geeft seksualiteit de nodige spanning.  We leven in een oversekste wereld waar overal openbaar vrije seks wordt gepromoot. De verleiding ligt om de hoek. Het is heel makkelijk om te zondigen.

Ook binnen het huwelijk is seksualiteit vaak een reden tot spanning. Behoeftes zijn vaak verschillend en seksualiteit is vaak niet goed bespreekbaar. Dat geeft dan weer spanning wat behoorlijk kan oplopen.
Maar vaak is de seksualiteit ook niet wat men er van had verwacht. Het wordt dan snel een sleur. Een nummertje wat afgedraaid moet worden om de zoveel tijd.

Het is een hele uitdaging om samen met God op de juiste wijze om te gaan met je seksualiteit. Ook als je geen seksuele relatie hebt blijf je een seksueel wezen met behoeftes. Het is een illusie dat een relatie alle seksuele problemen oplost. Je neemt ze gewoon mee in het huwelijk!
De weg naar vrijheid is je seksualiteit leren omarmen en kanaliseren zonder je er door te laten overheersen.
Het krampachtig omzeilen van elke verleiding leidt niet tot vrijheid maar tot frustratie wat weer kan leiden tot perversie. Kijk maar naar gemeenschappen waar seksualiteit het meest wordt geweerd.
In de islam mag de vrouw niks van zichzelf laten zien.
In de katholieke kerk mogen priesters niet trouwen.
In de zware kerken mag je niet van seksualiteit genieten.

In al deze gemeenschappen vinden seksuele uitwassen plaats omdat de onderdrukte seksuele behoeftes er vroeg of laat uit komen.
Ik weet dat veel katholieke priesters in het geheim seksuele relaties onderhouden. Je kunt het celibaat ook niet opleggen. De Bijbel laat zien dat het een gave van God is.

Maar ook zelf heb ik gemerkt dat het onderdrukken van seksualiteit en alle verleidingen proberen te vermijden niet leidt tot vrijheid maar tot angst en frustratie. Je blijft immers bang voor verleiding en angst is geen vrijheid.
Juist mijn seksualiteit leren omarmen als geschenk van God en mijn angsten onder ogen durven te zien heeft mij tot vrijheid gebracht.
Ik heb totaal geen behoefte aan porno en voel weerstand tegen perverse seksualiteit. Daar tegenover heb ik totaal geen moeite met respectvol en natuurlijk naakt. In het verleden kon ik hier niet mee omgaan.
Ik kan nu genieten van het gaan naar een sauna en het natuurlijk naakt zijn zonder erotische lading. Dat was vroeger ondenkbaar voor mij.
Ik heb het als een bevrijding ervaren om hier zo mee om te kunnen gaan.

Ik geloof dat ieder mens, gehuwd of niet, mag genieten van het geschenk van seksualiteit als een door God gegeven gave. Alleen binnen het huwelijk kan de seksualiteit met je partner gedeeld worden in een seksuele éénwording. Dat is een heilige verbondssluiting.  Buiten het huwelijk geeft dit schade omdat er altijd een seksuele zielsband ontstaat door de gemeenschap.
De seksuele energie is echter veel meer dan de seksuele eenwording tussen man en vrouw. Het is ook veel meer dan zelfbevrediging, hoewel ik daar op zichzelf geen moeite mee heb als het in zuiverheid wordt gedaan. Genieten van een lekker gebakje is ook een vorm van zelfbevrediging en is ook niet zondig. Er zijn veel christenen die beweren dat zelfbevrediging altijd zondig is. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik kan het nergens terug vinden in de Bijbel en ervaar het zelf ook niet zo. Wel kan het tot zonden leiden en daar ligt wel het gevaar.
Het kan ook een vlucht en verslaving worden. Maar dat kan eten ook zijn.
Maar dat is niet wat ik bedoel.
Ik heb het over de creatieve kant van de seksuele energie.
De levenskracht.
De vreugde.
Creativiteit
Dans
Sport
Het intens kunnen genieten.
Intimiteit kunnen beleven.
Daar kan ook buiten het huwelijk vorm aan gegeven worden waarmee je de seksuele energie op een gezonde en pure manier kunt kanaliseren.
Als je om welke reden dat ook je seksualiteit hebt geblokt door schuld, schaamte of negatieve ervaringen dan blok je ook een stuk levensenergie en een deel van je ziel. Het kan dan problemen geven in je lichaam door opgehoopte spanning. Het kan problemen geven in relaties omdat je niet helemaal jezelf kunt geven. En dan heb ik het niet over enkel seksualiteit. Je kunt moeite hebben met binden en jezelf geven in het algemeen. Angst om mensen dichtbij te laten komen/intimiteit.

Het kan zelfs problemen geven in je relatie met God omdat seksualiteit nu eenmaal een belangrijk deel van je ziel is en deel uitmaakt van het beleven van intimiteit. Ook met God.
Seksualiteit is een uitvinding van God. Het geeft expressie aan het wezen van God. Ook in diepe aanbidding en overgave aan God speelt seksualiteit aan rol. Alleen daarbij is er totaal geen sprake van lust maar van pure aanbidding en overgave.
Overgave heeft echter wel raakvlakken met seksualiteit.
Hoewel ik het zelf niet zo beleef weet ik uit verhalen dat sommige vrouwen zelfs tijdens pure aanbidding een orgasme kunnen beleven zonder hier naar te zoeken.
Ik ken wel een sensatie in aanbidding die raakvlakken heeft met seksuele eenwording.
Het is niet voor niks dat Jezus in onderstaand vers over het eeuwige leven het woord ‘kennen’ gebruikt wat ook gebruikt wordt in het Grieks voor geslachtsgemeenschap.

Johannes 17:3  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen*, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

 • *1097 γινωσκω gi’noosko, ww
  een verlengde vorm van een primair werkwoord
  1) leren kennen, te weten komen, bemerken
  1a) bekend raken met
  2) weten, begrijpen, inzien, kennis hebben van
  2a) begrijpen
  2b) weten
  3) Joods idioom voor geslachtelijke gemeenschap van een man en een vrouw
  4) kennis krijgen aan, kennen

Wil je meer weten en zoek je heling van je seksualiteit?
Zie ook mijn online cursus.

https://cursus.agapecoach.nl/courses/heling-seksualiteit/