Filippenzen 1:9  En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,

In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen die hooggevoelig zijn.
Hooggevoelige mensen passen niet in een hokje en voelen zich ook vaak niet thuis in een bepaalde kerkrichting.
Ze worden vaak niet begrepen en soms ook veroordeelt.
Hooggevoeligheid kan zich uiten in snel overprikkelt zijn, snel emoties van anderen overnemen, heel slecht tegen ruzie en onrecht kunnen.
Hooggevoelige mensen zien, ervaren en weten vaak dingen die anderen niet weten. Dat kan soms een beetje eng zijn voor de omgeving maar ook voor de hooggevoelige mensen zelf.
Hoe ga je er mee om?
Wat is je eigen hooggevoeligheid, wat is de energie van de ander, wat is occult en wat is van de Heilige Geest.
Soms is dat onderscheid niet altijd even duidelijk.
Hooggevoelige mensen zijn meer vatbaar voor verkeerde invloed vanuit de geestelijke wereld omdat ze nu eenmaal meer waarnemen en soms ook entiteiten kunnen waarnemen. Dat kunnen engelen maar ook demonen zijn of andere entiteiten.
Zodra iemand contact legt met of overgenomen wordt door een entiteit wordt de hooggevoeligheid occult. Je komt dan in verbinding met de spirituele wereld buiten Jezus om. Dat is gevaarlijk.
Demonen zoeken lichamen om invloed te kunnen uitoefenen op aarde. Ze hebben een kanaal nodig omdat ze zelf geen lichaam hebben. Dat doen ze door misleiding of soms door geweld.

De Heilige Geest van God neemt ons nooit over en vraagt altijd toestemming. De Heilige Geest wil met ons samenwerken.

Er is een onderscheid tussen hooggevoeligheid en de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest.
Hooggevoeligheid is er al vaak vanaf de geboorte en wordt je als gave meegeven. Het past bij je karakter. De gaven van de Heilige Geest ontvang je na vervulling met de Heilige Geest na wedergeboorte en is een gave van God.

Hooggevoeligheid kan wel gebruikt worden door God maar moet dan onder leiding van de Heilige Geest gebracht worden.

Mensen met een godservaring in het verleden zoals bv een bijna dood ervaring, vinden het vaak lastig om deze ervaring te plaatsen in het hier en nu.
Een godservaring maakt je meer bewust van dat er meer is tussen hemel en aarde maar geeft je niet gelijk een handboek hoe hier mee om te gaan.
Het is een uitnodiging tot een zoektocht. Een godservaring maakt je vaak ook hooggevoeliger.

Veel mensen met een verleden van misbruik en pesten zijn ook hooggevoelig.
Hooggevoelige mensen lijken meer vatbaar te zijn voor misbruik.
Aan de andere kant kan misbruik ook leiden tot hooggevoeligheid omdat mensen gaan uittreden uit hun lichaam om het niet mee te hoeven maken. Of er ontstaat door gebrek aan veiligheid een alertheid waarbij alle zintuigen continu op scherp staan om gevaar aan te zien komen.

Hier kun je later in je leven nog steeds last van hebben ook al is het gevaar inmiddels geweken.

In mijn praktijk help ik mensen hun hooggevoeligheid en godservaring een plek te geven samen met de Heilige Geest en eventuele onderliggende trauma’s te verwerken.

Ik werk met gesprek, gebed en lichaamswerk.

Neem gerust contact met me op voor overleg of ik iets voor je kan betekenen en in welke vorm.
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/