In mijn praktijk als geestelijk coach heb ik verschillende bijzondere verhalen van mensen gehoord die hebben ervaren dat een geliefde overleden persoon vlak na overlijden afscheid kwam nemen.
Soms zelfs zonder dat de persoon in kwestie wist dat de persoon al overleden was.

Dat afscheid nemen gaat gepaard met een enorme liefde en troost en geruststelling.
In christelijke kringen wordt hier nauwelijks over gesproken en sommige menen zelfs dat dit een occulte ervaring is. Dit liefdevol geschenk van afscheid benoemen als occult kan grote schade aanrichten bij degene die deze ervaring heeft gehad. Net als overigens andere bijzondere godservaringen benoemen als occult. We moeten hier heel voorzichtig mee zijn.
Er bestaan zeker occulte ervaringen maar deze trekken mensen van God af en geven een weerstand naar Jezus Christus. Het zijn vaak zelf opgezochte ervaringen.
Een zuivere godservaring komt als geschenk en vaak zonder dat men er zelf naar zoekt.
Het komt altijd zonder gebruik van opwekkende middelen. Geest verruimende middelen openen je geest juist voor de verkeerde invloeden uit de spirituele wereld.

Vlak voor het overlijden kunnen mensen soms ook heel helder worden en een visioen zien van engelen of hemelse muziek horen of een geliefde zien die hen is voorgegaan.
God is de persoon aan het voorbereiden om heen te gaan en dit visioen is ook voor de achterblijvers een geweldige troost. Zelf heb ik eens van een persoon vlak voor overlijden gehoord dat ze een engelen koor hemelse muziek hoorde zingen.
Vaak hoor ik dat mensen vlak voor het sterven een glans op hun gezicht krijgen en een diepe vrede uitstralen.

Er zijn ook ervaringen die we niet kunnen verklaren maar duidelijk uit Gods liefde voortkomen.
Je moet altijd naar de vrucht kijken wat een bovennatuurlijke ervaring in iemands leven bewerkt.
Krijgt iemand troost, liefde en diepe vrede en brengt het mensen dichter tot God dan lijkt me de ervaring van God komen.
Van de dood weten we weinig. Als we echter de bijna doodervaringen van mensen bestuderen die het kunnen navertellen dan moeten we concluderen dat het bewustzijn van een overleden persoon nog een bepaalde periode hier op aarde kan zijn voordat deze naar het licht of tot God gaat.
Ik geloof zeker dat het de bedoeling is dat onze geest na overlijden naar God gaat en niet op de aarde blijft rond dolen maar ik geloof zeker dat het mogelijk is in de overgangsfase dat in sommige gevallen de ziel van God toestemming krijgt om afscheid te nemen van een geliefde.
Dit kan gebeuren bij plotseling overlijden of bij overlijden als een geliefde en niet bij kan zijn.

Uit de verhalen uit mijn praktijk word ik diep geraakt door de liefde die eruit spreekt. Het is zo troostrijk voor de achter geblevene die anders met diepe vragen en soms schuld achter blijft.

Aan de andere kant geven deze verhalen ons ook meer zicht op het proces van overlijden. Van de buitenkant kan iemand uit ons handen wegglijden maar het kan goed zijn dat persoon zelf super bewust is. We weten dat mensen in diepe coma soms uit het lichaam treden en de omgeving super bewust en heel helder mee maken.

Bij definitief overlijden wordt de verbinding met het lichaam definitief verbroken maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om nog een laatste groet te geven op ziels niveau. Soms staat God dat toe.

Als een ziel blijft ronddolen en zich kenbaar blijft maken dan is er iets anders aan de hand. Dat kunnen demonen zijn die aan de ziel van de persoon verbonden waren en nu een ander lichaam zoeken of wellicht de ziel van de persoon zelf die niet naar het licht gaat om een of andere reden.
Ik ben daar heel voorzichtig in. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat een overleden persoon contact heeft met ons op aarde en andersom mogen we ook niet actief proberen geesten van doden op te roepen. We komen dan op een heel gevaarlijk terrein waar de Bijbel ons voor waarschuwt.

Deut 18: 10  Niemand van jullie mag zijn zoon of dochter als brand-offer offeren. Jullie mogen op geen enkele manier aan waarzeggerij doen. Niet met een wichelroede, niet door voortekens uit te leggen en niet door toverij. 11  Jullie mogen ook geen geesten oproepen, met geesten praten of de geesten van gestorven mensen om raad vragen. 12  Want de Heer vindt het verschrikkelijk als jullie dat doen. De volken die nu in het land wonen, doen deze verschrikkelijke dingen wel. Juist daarom jaagt de Heer God hen voor jullie weg. 13  Maar júllie moeten helemaal rein zijn voor de Heer God.

Het mediumschap waarbij boodschappen van overleden mensen wordt doorgegeven komt niet van God. Zelfs al zou het kunnen dan nog is het zo gevaarlijk hier mee bezig te gaan dat de Bijbel ons oproept dat niet te doen. We moeten niet vergeten dat de satan zich kan voordoen als een engel des lichts.

Ik geloof echter dat God zelf een uitzondering kan maken en een overleden persoon vlak na overlijden toestemming kan geven afscheid te nemen.
Achtergebleven mensen zijn hier niet actief naar op zoek. Dit bijzonder afscheid overkomt hen. Soms in een droom en soms bij waken.
Het gaat hier ook niet om raad of hulp vragen aan een overleden persoon. De overledene komt alleen eenmalig afscheid nemen.
Ook Jezus is verschenen aan Zijn leerlingen voordat Hij definitief naar de hemel ging.

Heb jij een bijzondere bovennatuurlijke ervaring gehad en durf jij er met niemand over te praten uit angst om onbegrepen te worden of zelfs veroordeeld te worden.
Weet je niet zo goed wat je er mee moet en hoe deze te plaatsen?
Heb je behoefte om er eens met iemand over te kunnen praten?
Voel je vrij om contact met me op te nemen.