Veel mensen maken zich zorgen over het huidig financieel systeem.
Het is duidelijk dat deze erg wankelt en op instorten staat. Is ons geld nog veilig bij de bank?
Wat kan ik het beste doen om mijn geld veilig te stellen?
Gelukkig geeft de Bijbel hier duidelijk antwoord op.
Ik heb mij hele leven deze principes gehanteerd en nooit tekort gehad terwijl ik toch bijzondere jaren in financiële afhankelijkheid heb geleefd van God waarbij ik voor een belangrijk deel afhankelijk ben en was van giften.

Hoe kun je zonder financiële zorgen leven in een tijd waarin niks meer zeker is?
Ten eerste leert Jezus ons om te leven zonder zorgen. Niet omdat we geen reden hebben om niet bezorgd te zijn maar omdat we mogen vertrouwen op Gods liefdevolle zorg te allen tijde

Mattheüs 6:25  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Maar Jezus leeft ons ook principes over geldzaken.
Jezus leert ons onze schatten te verzamelen in de hemel in plaats van op aarde.

Mattheus 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Het is dus belangrijk om er zeker van te zijn dat je een schat hebt in de hemel waar je gebruik van kan maken als dat nodig is. Wat als je pensioen er straks niet meer is? Als je spaargeld weg is als banken omvallen? Wat als de inflatie zo hoog oploopt dat je de vaste lasten niet meer kunt betalen?
Jezus moedigt ons aan geen zorgen te maken maar te vertrouwen op God.

Maar daar is wel een belangrijk principe voor nodig om dat te leren.
Dat is namelijk het principe van geven.
Door te geven vanuit een oprecht, liefdevol en dankbaar hart, investeer je in Gods koninkrijk en wordt je schat in de hemel aangevuld. Op Gods tijd zal de zegen naar je terug komen.

Lukas 6:38  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Dus niet sparen maar geven zorgt voor zekerheid in de toekomst. Door te geven bewijs je dat je je vertrouwen in God stelt en niet in geld.

Maar geven moet vanuit de juiste houding met een blij hart.

2 Corinthiërs 9:7  En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

Zelf heb ik vanaf mijn tienertijd altijd tienden gegeven. Eerst van mijn zakgeld en daarna van mijn loon. Vroeger was ik daar heel strikt in. Ik heb dat losgelaten. Nu geef ik vanuit mijn hart aan doelen waar ik graag betrokken bij wil zijn. Ik tel niet meer precies tien procent af. Maar het is wel een mooie basis. Uit ervaring kan ik zeggen dat God trouw is geweest in mijn hele leven.
Ik heb nooit financiële zorgen gehad. Ik ben met weinig tevreden en voel me gezegend door God.
Ik heb altijd kunnen doen wat nodig is en heb nooit schulden hoeven maken. God is trouw.

Ik geloof dat God kan blijven zegenen ook al stort de financiële wereld in. God is niet afhankelijk om te zegenen en mij te onderhouden van de economische situatie om ons heen.
Mijn beste verzekering is dat ik blijf vertrouwen in God en het principe van geven blijf volhouden.

2 Corinthiërs 9:8  En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,

Als je vanuit angst en paniek je geld wilt veiligstellen of als je zoveel met geld bezig bent dat het je hart van God af haalt, dan heeft geld je in zijn macht en ben je een slaaf van geld.

God nodigt je uit je te ontzorgen en te investeren in de hemelse bank waar God voor zorgdraagt en van waaruit God je rijk zal zegenen.

Mocht je het leuk vinden mij te ondersteunen in het uitdragen van Gods liefde dan heb ik een leuke actie voor je.
Ik heb mijn populair boekje: ‘Gods genade – je bent geliefd ‘ laten herdrukken zodat ik weer een voorraad heb om weg te geven.

Iedereen die een donatie doet vanaf € 10*, krijgt een gratis exemplaar thuisgestuurd. Vanaf € 15.-* krijg je er zelfs 2 zodat je er een weg kunt geven. ( *binnen Nederland)
Je bouwt zo aan je hemelse schat en krijgt ook nog een een mooi boekje die je na lezen weer door kunt geven aan de ander. Een dubbele zegen!