Binnenkort zijn er weer tweede kamer verkiezingen.
Moet je als kind van God wel of niet stemmen en zo ja op wie?

Jeremia 29:11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Graag wil ik je wat handvatten meegeven die je kunnen helpen en goede en weloverwogen besluit te nemen.
Wij zijn door God geschapen en heel bewust hier en nu op aarde neergezet. God heeft ons een prachtige hoopvolle toekomst beloofd.
Naast onze persoonlijke ontwikkeling hebben we ook een functie en taak in Gods plan hier op aarde.
We leven in een bijzondere tijd van grote onzekerheid en transformatie.
Het is van groot belang dat juist kinderen van God NU hun Licht laten schijnen en dus hun stem laten horen in de geestelijke wereld.
Dat doet iedereen op zijn/haar eigen manier.
God heeft je unieke gaven en talenten en unieke krachtige persoonlijkheid gegeven om op je eigen authentieke manier een bijdrage te leveren aan een mooie wereld zoals God die heeft bedoeld.

Laat je unieke stem niet verloren gaan! Durf je stem te laten klinken.
Durf Gods Licht en Liefde te stralen in deze donkere wereld.
Zoals jouw stem klinkt, klinkt deze nergens anders op de aardbol.
Jij hebt een uniek geluid en brengt Gods liefde naar voren op een wijze zoals niemand anders dat kan doen.

De vraag is echter of ons politiek systeem een bijdrage levert aan Gods koninkrijk op aarde.
Als jij biddend er van overtuigd bent dat jouw stem tijdens de verkiezingen een positieve bijdrage levert aan een betere wereld zoals God heeft bedoeld dan moet je dat zeker doen.
Vraag God om wijsheid op welke partij en op welke persoon je mag stemmen.
Stem op een partij en persoon die zich door Gods liefde laat leiden en opkomt voor gerechtigheid en moraal van God. (als je die gevonden hebt, laat het me weten…..)

Als jij er van overtuigd bent dat de politiek eerder afbreuk doet aan Gods koninkrijk op aarde dan dat deze haar bevestigt, dan moet je zeker je stem NIET geven aan een systeem wat zich tegen God keert. Want stemmen betekent dat je een vertegenwoordiger toestemming geeft jouw belangen te behartigen.

Het is dus een persoonlijke keuze.
Laat je stem niet verloren gaan maar kies bewust vanuit geloof en liefde en doe niet zomaar iets omdat anderen het zeggen.
Of je nu wel of niet stemt. Het is belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt om te bouwen aan een wereld waarin Gods liefde centraal staat op zijn/haar eigen wijze.

Zoals je wellicht hebt geproefd uit bovenstaand verhaal heb ik mijn vertrouwen in de politiek, dat al laag was, de afgelopen paar jaren volkomen verloren.
Dat neemt echter niet weg dat ik me op mijn eigen manier samen met God probeer in te zetten voor een mooie liefdevolle wereld.
Dat doe ik persoonlijk niet door mijn stem weg te geven maar juist door mijn stem te laten horen.
Maar ik het ook respect voor mensen die weloverwogen vanuit gebed in geloof wel gaan stemmen omdat ze overtuigd zijn dat ze een partij en persoon hebben gevonden die ze willen ondersteunen met hun stem.

Alles wat we in liefde en geloof doen zal bijdragen aan Gods koninkrijk op aarde.
Wel of niet stemmen is daar aan ondergeschikt.

Jeremia 29:11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Deuteronomium 30:19  Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven! (Het Boek)

Wil je een bijdrage leveren aan een positieve liefdevolle wereld?
Lees mijn gratis eboek.

We kunnen de aarde helen!