Rom 8: 35  Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood? 36  Het is zoals in de Boeken staat opgeschreven: “Omdat we in U geloven zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden.” 37  Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt. 38  Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, 39  geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.
Uitstijgen boven je lijden…..
Mijn vakantie zit er weer op en ben weer heerlijk opgeladen. Ik heb zin in het nieuwe seizoen en zie uit naar wat God gaat doen en ben verlangend om een schakeltje te mogen zijn van Gods liefde in levens van velen. Vanmorgen vroeg ik om een boodschap om door te geven ter bemoediging. Het is een woord ter bemoediging voor het lijden waar je nu doorheen gaat.
Het lijden waar je nu doorheen gaat kan je doen opstijgen naar grote hoogtes omdat je in het lijden leert dat de ware betekenis van het Leven niet in het aardse bestaan te vinden is maar in onze verbondenheid met Jezus Christus.
Zelfs van Jezus staat dat Hij gehoorzaamheid heeft geleerd door lijden heen.
Hebreeën 5:8  en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,
Ook wij mogen leren afsterven van onze lage aardse ego gerichte verlangens om ons te richten op onze goddelijke verlangens die zuiver en puur zijn. Dat gaat vaak door lijden heen omdat lijden ons de betrekkelijkheid van het aardse leven laat zien en zo ons doet richten op het eeuwige leven van God wat onvergankelijk is en de dood overstijgt.
1 petr 4: 1 Christus heeft dus als mens voor ons geleden. Daarom moeten jullie zelf ook bereid zijn om net als Hij te lijden. Want als je in dit leven hebt geleden, doe je niet meer mee met het kwaad. 2  Zo hoef je de rest van de tijd die je nog op aarde leeft niet meer te luisteren naar de verlangens van je oude ‘ik.’ Je kunt nu leven zoals God het wil.
Ten onrechte denken christenen vaak dat het hoogste doel op aarde is om gezond te zijn, voorspoed te hebben en succesvol te leven op aarde. We denken dat ons geluk of vruchtbaarheid afhangt van deze dingen en proberen via ons geloof, gebed en toepassen Bijbelse principes dit voor elkaar te krijgen.
Als je succesvol bent wordt je geëerd en als je door lijden heen gaat doe je iets fout.
Maar dat is een valse leer.
Het koninkrijk van God bestaat niet uit aards succes. Het koninkrijk van God overstijgt juist het aardse en bestaat uit hemelse eeuwig blijvende zaken zoals liefde, vrede, blijdschap, gerechtigheid en heiligheid. En die hemelse kenmerken worden juist vaak het meest zichtbaar in tijden van lijden.
Ware vrijheid bestaat dan ook niet in voorspoed, gezondheid en gelukzalig gevoel. Ware vrijheid is alleen te ervaren in verbondenheid met God in de Geest die je doet uitstijgen boven het aards lijden waar je soms in alle heftigheid samen met Jezus doorheen moet.
Als je niet langer zoekt naar aards succes, eer van mensen, goedkeuring en bevestiging, gezondheid en liefdevolle relaties om daarin je geluk te zoeken maar je geluk vindt in de onvoorwaardelijke onuitputtelijke Liefde van God dan ben je werkelijk vrij en kun je leven vanuit je hart zoals God bedoeld los van omstandigheden.
Als je vrij bent kun je zelfs in tijden van lijden en tegenslag groeien en vruchtdragen voor God.
Het is niet voor niks dat Jezus ons leert dat het hoogste gebod is God liefhebben boven alles.
Johannes 16:33  Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
Je zult merken dat als je in de voetsporen van Jezus wandelt en ook in je lijden blijft kiezen voor liefde, vertrouwen, vergeving, dankbaarheid, trouw en God liefhebben boven alles, dat het Licht van God zal doorbreken en er in veel gevallen ook in het aardse doorbraken zullen komen in je situatie tot eer van God.
Juist als je niet bezig bent met aardse zaken maar met het dienen van God boven alles zul je gaan ervaren dat de dingen waar je naar verlangt als vanzelf naar je toe komen vanuit God zonder dat je er naar zoekt. God weet wat je nodig hebt en wil dat je gelukkig bent.
Maar ook als het lijden niet wordt weggenomen zul je de nabijheid van God ervaren en zal Zijn liefde je doen uitstijgen boven je lijden en je dragen en zul je God gaan ervaren op een hele diepe wijze zoals anderen die nooit door lijden heen zijn gegaan nooit zullen ervaren.
Geef niet op. Je bent een held in God ogen.
Ik bid je Gods kracht toe opdat Zijn Licht mag doorbreken in je leven in je lijden en Hij je zal doen opstijgen boven je lijden uit tot het zien en ervaren van Gods glorie en heerlijkheid en je Zijn heerlijkheid mag brengen op aarde soms dwars door lijden heen.
Liefdevolle groet en Gods zegen,

Robert van Mierlo
Geestelijk coach/counselor, gebedstherapeut

Vanaf heden weer beschikbaar voor consulten.
https://agapecoach.nl/

Bovenstaand bericht is mijn nieuwsbrief van 8-7-19
Ontvang je mijn nieuwsbrief nog niet en wil je op de hoogte blijven dan kun je inschrijven via onderstaande knop. Je krijgt dan gratis een profetisch e-boek van de helende reis met Jezus cadeau.