Van chaos en transformatie naar nieuw begin

Openbaring 21:5  Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Deze vlinder mocht ik afgelopen weekend vroeg van heel dichtbij fotograferen met mijn smartphone.

Een vlinder staat symbool voor transformatie.

Wij gaan nu als mensheid door een fase van transformatie vergelijkbaar met die van een vlinder.

Eerst was de vlinder een rups. Alles ging zijn gangetje. Er waren wel kleine veranderingen maar niet zo veel. Tot de tijd dat het tijd was voor de transformatie. Toen gebeurde en in korte tijd van alles. De rups leek te sterven. Alles wat normaal was verdween. Er kwam een lockdown. De rups moest in een cocon. Alle bestaande structuren werden afgebroken. Er was niks meer hetzelfde. Vanuit deze chaos van eiwitbrij wordt de prachtige vlinder gevormd die in niks meer lijkt op de rups en in een nieuwe dimensie leeft van het luchtruim.

Bovenstaand proces van rups naar vlinder illustreert mooi de processen van transformatie in ons leven. Voordat er iets nieuws kan ontstaan, moet eerst het oude afsterven. Jezus had het hier ook al over. Hij had het er over dat een graankorrel eerst moet sterven om vrucht te kunnen dragen. Een zaadje moet zichzelf verliezen om een plantje te kunnen worden.
Johannes 12:24  Luister goed! Ik zeg jullie: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij gewoon één enkele graankorrel. Maar als de korrel in de aarde sterft, levert dat een grote oogst op.
Maar Jezus heeft het op een andere plek ook over nieuwe wijn. De nieuwe wijn staat dan voor de beweging van Gods Geest in ons leven. Nieuwe wijn heeft nieuwe wijnzakken nodig omdat anders de zakken barsten en de nieuwe wijn verloren gaat. Als God iets nieuws doet moeten oude structuren afgebroken worden omdat ze de nieuwe beweging van Gods Geest tegenwerken.

Dat proces van sterven en afbreken van het oude vertrouwde gaat niet zonder tegenstand en pijn. Ten diepste verzetten we ons tegen veranderingen omdat we gewend zijn aan het oude. Zelfs als het oude niet goed is. We hebben er mee leren omgaan en weten wat we hebben.
Maar om te groeien is er transformatie nodig. Het oude durven los te laten en ons durven mee te laten voeren met de beweging van Gods Geest.

De hele mensheid gaat nu door een transformatie heen. Oude structuren barsten en wankelen om ons heen. We proberen angstvallig vast te houden aan oude structuren en proberen deze te repareren maar dat lukt steeds minder goed totdat er een totale chaos losbreekt.

Tijdens een proces van transformatie komt er ook van alles aan het licht. Verborgen leugens, dubbele agenda’s, onze diepste motieven. Er komt scheiding tussen goed en kwaad maar ook tussen mensen. Tijdens een transformatie worden we uitgenodigd tot een keuze. Durven we onze controle los te laten en ons over te geven aan het proces in vertrouwen op God of gaan we heel krampachtig om ons heen grijpen om proberen koste wat kost de controle te behouden in zelfbehoud. Het krampachtig vasthouden aan wat was zal veel schade geven.

Tijdens een transformatie proces zijn er ook kapers op de kust. Mensen en machten die misbruik maken van de chaos die ontstaat voor hun eigen gewin. Ieders hart zal aan het licht komen. Dat is een proces van zuivering en toetsing.
Openbaring 22:11  Wie verkeerd doet, zal nog meer verkeerd doen; wie vuil is, zal nog vuiler worden; maar wie goed doet, moet nog meer goed doen en wie voor God afgezonderd is, moet nog meer voor God afgezonderd worden.”

In de wereld om ons heen zal er een toenemende chaos zijn omdat God iets nieuws aan het voorbereiden is. Ons hart wordt gezuiverd van verkeerde motieven. We worden uitgenodigd om onze oude angsten onder ogen te zien en los te laten en ons volledig toe te vertrouwen aan het plan van God.
Het is geen tijd meer van halfslachtigheid en schijnheiligheid.
Het is de tijd waarin God Zijn gemeente voor zich zal stellen zonder vlek of rimpel
Ef 5: 26  Christus zonderde Zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. 27  Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan; volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn.

Als mensheid staan we aan het begin van een wereldwijde transformatie. De wereld zoals we die nu kennen komt tot een einde. Vanuit de chaos die gaat ontstaan zal er een nieuwe wereld oprijzen die veel beter en mooier is dan die nu is. We staan aan het begin van de geboorte weeën. Het nieuwe gaat geboren worden. God begeleid deze geboorte en zuivering van de aarde.

Er is geen weg meer terug. We moeten hier met elkaar doorheen. Het is nu belangrijk dat we ons in liefde gaan verbinden met God en elkaar en samen de samenleving gaan vormgeven volgens de goddelijke orde waarin liefde, vrede en harmonie, respect voor God, elkaar en de schepping leidend zal zijn.

De vraag is nu. Ben je bereid het oude los te laten en samen met God mee te bouwen aan een nieuwe aarde of grijp je krampachtig vast aan het oude en blijf je hangen in je angsten?
Het is nu de tijd je angsten onder ogen te zien en los te laten en in het plan van God te stappen voor je leven.