boomstronkAls je moeilijk dingen hebt meegemaakt in je leven en je bent er levend uitgekomen dan ben je geen slachtoffer maar overwinnaar!
Je littekens en beperkingen die je hebt overgehouden aan de strijd zijn de trofeeën van je overwinning. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Je bent door het leven getekend en gevormd en hebt belangrijke levenslessen en ervaringen opgedaan die nu omgebogen mogen worden naar kracht.
Jouw levenservaring kan anderen weer tot zegen zijn.
Stap uit je schuld en schaamte en stap in je kracht. Je bent een held! Je hebt geworsteld tegen zware krachten die soms veel te sterk voor je waren maar je hebt het overleeft. Het heeft je sterker gemaakt. Anders las je dit artikel nu niet.
Je littekens en beschadigingen en beperkingen die je hebt opgelopen in het leven laten zien dat je hebt geleefd, gestreden en hebt overwonnen. Je mag trots zijn op jezelf dat je het hebt overleeft.
Kijk naar deze boomstronk. De boom is door een zware storm omgewaaid. Door mensen omgezaagd en opgeruimd. Niet meer nuttig zou je zeggen. Toch staat daar die stronk nog stevig in de grond met een zeer groot wortelgestel. Vanuit die stronk ontstaat nu nieuw en krachtig leven. De nieuwe twijgjes hoeven geen energie meer te steken in het vormen van wortels. Ze worden gevoed door een sterk en krachtig wortelgestel. Deze jonge takjes hoeven niet bang meer te zijn voor een storm. Ze staan zeer stevig in hun basis.
Als je door moeilijk dingen bent heengegaan, trauma’s hebt opgelopen of in een burn-out terecht bent gekomen hoef jij je niet te schamen. Je bent geen mislukkeling of verliezer. Je hebt alleen een strijd gestreden en draagt de gevolgen. Je mag je lessen omarmen en weer doorgaan verrijkt door je nieuwe inzichten. Soms moet je oude dromen opgeven maar er dienen zich altijd nieuwe mogelijkheden aan om de levenslessen die je hebt geleerd in praktijk te brengen en daarmee tot zegen voor anderen te zijn. God ziet je nooit als een mislukkeling maar als Zijn geliefd kind te midden van levenslessen.
Je mag uiteraard genezing zoeken voor je wonden en littekens maar je waarde is daar niet van afhankelijk. Zelfs al blijf je voor je leven getekend dan nog ben je geen slachtoffer maar overwinnaar. Hef je hoofd omhoog en leef als een koningskind. Je bent een prachtkind van God. De hemelse Vader is trots op je en helpt je en ondersteunt je om vanuit je huidige situatie nieuw leven te creëren.
Je hoeft je ook niet te schamen als je hierin hulp nodig hebt van anderen. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te ondersteunen. We hebben niet allemaal dezelfde lasten te dragen. We mogen elkaar nooit oordelen op uiterlijkheden, beperkingen of littekens die we hebben opgelopen tijdens onze levenslessen.
Het enige wat God van ons vraagt is elkaar lief te hebben en te ondersteunen.

Romeinen 8:35  Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood?………37  Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt.
Romeinen 8:28  We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen.