verzoening1Als je de 40 of 50 bent gepasseerd is de kans groot dat het leven sporen heeft achtergelaten. Het leven is anders gelopen dan jij je voor had gesteld. Het verleden kan je achterlaten met spijt, schuld, schaamte, verdriet, boosheid enz. Wellicht heb je een geliefde verloren, is een relatie stuk gegaan, heb je ontslag gekregen of ben je beperkt door een ziekte.
Als je niet oppast kan het verleden je zo in beslag nemen dat al je vreugde en levensenergie wordt weggeroofd en je geen kracht meer overhoudt om de mooie jij te leven zoals God je heeft bedoeld.
De oplossing is om je te verzoenen met het leven zoals het is gegaan en het heden te aanvaarden zoals het is. Schenk jezelf en anderen vergeving en omarm het leven in het hier en nu. Het verleden kun je niet meer veranderen maar je kunt wel kiezen om NU de Liefde van God te omarmen en te leven. In welke situatie je ook nu bevind. Niks kan je weerhouden je mooie jij te leven. Dat is een keuze tussen jou en God.
Jezus biedt je vergeving aan en nodigt je uit in Zijn Licht te stappen. Ontvang vergeving en schenk vergeving. Omarm de lessen die het leven je heeft gebracht en verrijk jezelf er mee. Juist door de dingen die je hebt meegemaakt kun je nu dichter bij mensen staan die hetzelfde doormaken. Je bent milder en begripvoller. Stel je open en laat Gods Liefde door je heen werken. Stop je verleden niet langer weg en vlucht niet langer. Je hoeft je nergens voor te schamen. Je bent niet volmaakt maar dat is niemand. Wees nederig en aanvaard dat je mens bent en fouten maakt en laat Gods Genade groot worden in je leven door transparant te zijn. Wees wie je bent. Verberg je niet langer maar leef je mooie jij!
Verzoenen met je verleden en beschadigd heden is niet altijd makkelijk. Maar het is de enige mogelijkheid om vrij te komen en weer vol te kunnen leven in het nu. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Jezus wil je helpen. Zijn Liefde zal je in staat stellen om je met jezelf en met je leven te verzoenen en er zelfs sterker uit te komen.
Soms is het fijn om de weg van verzoening samen met iemand te lopen die je er bij kan helpen.
Als counselor help ik mensen in dit proces van verzoening en aanvaarding, van genezing en herstel van een beschadigd verleden en heden samen met Jezus. Ik heb velen tot diepe heling zien komen door samen met Jezus de helende reis van het verleden, heden en toekomst te bewandelen.
Een mooie vorm zou kunnen zijn de 5 sessies durende reis met Jezus. Zie http://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/