Het diepste verlangen van ieder mens is zich geliefd VOELEN.
Toen de leerlingen van Jezus met elkaar in discussie waren wie de grootste is in het Koninkrijk van God gaf Jezus hen op een bijzondere wijze hier onderwijs over. Niet in woorden maar door een warme pure omhelzing te tonen.
Jezus nam de discipelen mee in de beleving van waar het leven echt om gaat. Hij nam een kind en omarmde het en liet de discipelen een beetje beschaamd achter.

Marc 9:36 En Hij nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hen:37 Wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij.
Marc 10:13  En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; …..16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

Het zien van deze innige omhelzing waarmee Jezus dit kind omarmde bracht de discipelen in verwarring. Ze voelde gelijk aan hoe stom ze eigenlijk bezig waren. Want diep van binnen verlangde ze dit kind te zijn in de armen van Jezus. Ze wisten als discipelen hoe die omarming voelde. Want Jezus was een man van aanraking. Hij raakte zelf graag aan en was erg toegankelijk voor anderen.
Jezus raakte eens een melaatse aan die volgens de wet niet aangeraakt mocht worden en doorbrak daarmee een taboe. Deze aanraking bracht op vele wijze heling voor deze man. Zowel emotioneel, lichamelijk als sociaal. Zo zijn er meer voorbeelden in de Bijbel waarin aanraking diep helend is.

Door een liefdevolle aanraking VOEL je je geliefd. Het spreekt meer dan woorden. We hebben allemaal behoefde om liefde te voelen.
Je kunt wel geloven dat God van je houd maar als je het niet voelt blijft het een dogma waar je niet zoveel aan hebt. Het brengt geen genezing.

In mijn praktijk voor counseling zie ik hoe God vaak juist de fysieke zegenende aanraking gebruikt daar waar woorden tekort schieten en geen effect hebben.
Soms hebben mensen al zoveel gesprekken gehad met psychologen en counselors. Ze zijn uitgepraat. Ook is men soms uitgebeden.
Dan kan de aanraking een sleutel zijn tot doorbraak en heling.
Ik werk in mijn praktijk met zegenende aanraking en soms ook met zegenende gebedsmassage waarbij mensen in hun lijf een liefdevolle helende aanraking ervaren namen Jezus. Juist die aanraking doet soms meer dan duizend pastorale woorden en zelfs gebeden. Gewoon VOELEN, ERVAREN is zo essentieel.
We zijn het niet gewend. Er is zoveel huidhonger. Gewone gezonde liefdevolle aanraking is schaars geworden. Daardoor ontstaat er een honger, een leegte en een schreeuwende pijn van binnen die gestild wil worden. Als die aanraking er langdurig niet mag zijn kunnen er negatieve patronen gaan ontstaan. Of het gevoel sterft af of men gaat vluchten in ongezonde relaties om toch maar aandacht te krijgen.

Mensen die weinig liefdevolle aanraking in hun leven hebben gehad hebben soms meer baat bij een helende massage dan eindeloze gesprekken bij een psycholoog. Ook Bijbelstudie, kerkgang en voor je laten bidden vult die leegte niet op.
Een lege maag heeft voedsel nodig. Huidhonger ontvang heling door oprechte zuivere en liefdevolle aanraking.

Herken jij je in dit verhaal en voel jij behoefte aan zegenende aanraking boven eindeloze gesprekken?
Neem gerust contact met me op om te kijken of deze vorm iets voor je is.

Robert, 030-8779344 of vul een contactformulier in
http://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/