vrede met God en jezelf en je naasteEen van de belangrijkste basis behoeftes van de mens is vrede. Niet een uiterlijke vrede maar een diepe innerlijke vrede die tegen een stootje kan. We maken allemaal nare dingen mee in het leven. De een meer dan de ander. Maar een innerlijke vrede geeft kracht om er mee om te gaan, deze te boven te komen en te relativeren.Als innerlijke vrede geworteld is in vrede met God overstijgt deze vrede zelfs de angst voor de dood zodat je ook in levensbedreigende situaties een thuisbasis in God hebt om te schuilen en ondanks alles rust en vrede te vinden.
Jezus is gekomen om ons die diepgaande goddelijke alles overstijgende vrede te geven.
Johannes 14:27  Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die vrede is heel anders dan die van de  wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.
Deze goddelijke vrede die je in alle omstandigheden kunt ervaren is belangrijker dan het wegnemen van alle uiterlijke ongemakken als ziekte, financiële problemen, gebroken relaties enz.
Uiteraard wil God ook deze dingen in ons leven herstellen omdat Hij van ons houdt maar het belangrijkste is het ervaren van innerlijke rust dwars door alle omstandigheden heen.
Jezus is als Vredevorst op aarde gekomen om de mensheid weer terug te brengen in die goddelijke vrede.
De shalom die het verstand te boven gaat.
Die vrede heeft te maken met vergeving. Vergeving ontvangen en vergeving schenken aan jezelf en anderen.
Jezus is de weg van het lijden gegaan om ons de vrede te kunnen schenken uit genade.
Jezus biedt ons in Zijn Liefde volkomen vergeving aan en herstel van verbinding met Gods Liefde.
Deze vergeving ontvangen we niet omdat we zo goed, zo religieus zijn of omdat we aan bepaalde voorwaarden voldoen. Nee, die vergeving wordt ons onvoorwaardelijk aangeboden. Het enige wat wij kunnen maar ook moeten doe is die vergeving erkennen en aanvaarden. Dan valt er een last van onze schouders en kunnen we ook onszelf en anderen vergeven.
Via vergeving gaat Gods Liefde stromen en in Gods Liefde is genezing en herstel.
Vrede op aarde begint met vrede in ons hart. En vrede in ons hart begint met het erkennen dat we vergeving nodig hebben, het vergeving aanvaarden en vergeving schenken.