Wat als God niet geneest op gebed?

Herken je dat. Je hebt al vaak voor je laten bidden maar er vindt geen genezing plaats. Wat nu?
Regelmatig krijg ik mensen bij mij in de praktijk die al veel genezingsdiensten zijn afgelopen en veel voor zich hebben laten bidden maar nog niet genezen zijn. Mijn benadering ervaren velen als een verademing.

Het onderwerp gebedsgenezing is heel gevoelig. Zeker als mensen ernstig of chronisch ziek zijn en maar niet genezen ondanks veel gebed. Als christen kun je jezelf dan minderwaardig voelen of tekort voelen schieten.
Ik geloof heilig in goddelijke genezing maar niet op afroep.
Wij kunnen en mogen God niet voorschrijven hoe en wanneer Hij mensen moet genezen.
We hebben de opdracht om zieken te genezen in Jezus naam maar Jezus zegt niet precies hoe. We zullen dus steeds  moeten zoeken wat nodig is voor de hoogst mogelijke vorm van genezing en het niet laten bij een handoplegging in Jezus naam.
Het probleem van veel christenen die bidden voor genezing is dat ze zich richten op de symptomen in plaats van op de mens in nood. Ze bidden vol geloof voor zieken maar als het niet gebeurd gaan ze naar de volgende totdat er een wonder plaatsvindt. Die genezen persoon krijgt dan een podium. De zieke wordt aan zijn lot overgelaten. Het lijkt dan meer op een prestatie gericht bidden in plaats van echte liefde en bewogenheid. Op deze wijze wordt ook niet de opdracht van Jezus vervult om de zieken te genezen. Er wordt immers niet meer omgekeken naar degene die niet geneest.

Als ik met mensen bid zie ik de mens aan en niet de ziekte. Ik zie een mens in nood en zoek samen met hen naar de hoogste vorm van genezing die op dat moment haalbaar is samen met Jezus.
Het mooie van die vorm van gebedsgenezing is dat je altijd resultaat boekt.
Ik laat me leiden door Gods Liefde en nodig een wonder uit zonder hier invulling aan te geven.
Soms bestaat het wonder uit een diepe genezende aanraking van het lichaam. Soms in de vorm van nieuwe kracht, bemoediging, vrede of nieuwe hoop op genezing.
Soms komt genezing in de vorm van dankbaarheid voor wat nog is.
En soms gebeurt er helemaal niks maar heeft de persoon wel oprechte aandacht en liefde gehad wat ook helend is.
Juist door de focus te verleggen van het wenselijk resultaat naar de mens zelf geeft ontspanning waardoor God juist kan werken. We schrijven God niet langer voor hoe Hij moet werken maar zoeken naar het hoogst haalbare voor dat moment.
Vanuit die liefdevolle benadering komt er altijd een vorm van genezing.
Zeker mensen die langdurig ziek zijn, zijn vaak moegestreden. Dan is het fijn om even gedragen te worden in gebed door een ander en in de ziekte Gods liefde en nabijheid te ervaren.
Laatst vertelde een klant dat ze sinds hele lange tijd weer een diepe aanraking van Gods Liefde had ervaren en thuis weer Gods nabijheid kon ervaren in haar persoonlijke aanbidding na een gebedssessie. Dat is voor mij ook een diepe vorm van genezing.

Vanuit het ervaren van Gods Liefde kan er weer hoop en geloof groeien. Ook het feit dat mensen hun verhaal mogen doen en er echt tijd voor hen genomen wordt is al helend. Bij gebedsgenezing is er vaak weinig tijd en moet het wonder in een paar tellen plaatsvinden.
Niet lichamelijke genezing is altijd het hoogste doel van God. Uiteindelijk gaat het om de genezing van onze geest en ziel. En soms gaat dat dwars door lijden heen.
Het niet genezen is niet altijd door ongeloof, zonde of innerlijke blokkades. Juist die waarom vraag loslaten geeft ruimte voor een liefdevolle benadering. Dan is er geen schuld of tekort schieten maar een samen zoeken naar Gods helende Liefde in het lijden.
Soms is er wel een innerlijke oorzaak voor het niet doorbreken van genezing. Maar juist dan is het belangrijk om  niet vanuit schuld te bidden maar vanuit een liefdevolle benadering waarin Gods Liefde dat kan helen wat nodig is. Daarin is echt tijd nemen heel belangrijk.
Maar soms is er ook een niet weten. Dan is er het lijden gewoon. Maar ook dan wordt het lijden verlicht door omringt te worden door Liefde.
Want als je door lijden gaat en je krijgt ook nog eens bewust of onbewust de boodschap dat je niet goed genoeg gelooft, je geen goed christen ben of er vast wel iets niet goed aan je zal zijn, is dat een extra lijden waar je niet op zit te wachten.
Mensen die door lijden heengaan hebben extra aandacht en liefde nodig vanuit de gemeenschap om hen heen en geen oordeel.
Er is meer liefde, geduld en trouw nodig om iemand te begeleiden in een proces van lijden dan de persoon te genezen in Jezus naam.
Het kan best zijn dat God lijden toelaat zodat we kunnen groeien in liefde, geduld en trouw als christen en als gemeente. Het gaat God uiteindelijk niet om onze lichamelijke gezondheid maar om onze geestelijke gezondheid als Bruid van Christus. God wil dat Liefde toeneemt in ons leven.
Laatst was er een klant bij mij die mij vertelde dat de enige positieve herinnering uit haar jeugd was de periode dat ze in het ziekenhuis lag. Toen kreeg ze liefde en aandacht van haar ouders.
Ik denk dat lijden soms de taak heeft om ons wakker te schudden om weer lief te hebben.
Ik geloof in goddelijke genezing en zie ook mooie en bijzondere genezingen in mijn praktijk als gebedstherapeut. Maar mensen die door lijden heen gaan hebben in eerste instantie liefde en bewogenheid nodig. Van daaruit kun je samen zoeken naar genezing.
Op het moment dat genezing het doel wordt en er geen liefde en bewogenheid is en er vindt geen genezing plaats, kan gebedsgenezing meer schade doen dan dat het tot zegen is.

Ben je teleurgesteld in gebedsgenezing maar chronisch ziek en zoek je iemand die zonder oordeel of fanatiek geloof naast je wil staan om samen vanuit liefde te zoeken naar de op dat moment hoogst haalbare vorm van genezing? Neem dan gerust contact met me op. Ik zie de mens als geheel. Geest, ziel en lichaam en wil samen met jou vanuit liefde zoeken naar God heling. Daarin staat niet het resultaat maar jij als mens centraal. Vaak is genezing van angst en ontvangen van diepe vrede al een grote zegen en begin van genezing in een proces.
Ik geloof dat vanuit liefde er een krachtig proces van genezing plaatsvindt vanuit die delen van ons leven die God aanwijst. Elke vorm van genezing naar geest, ziel en lichaam is een zegen. Maar God werkt vaak van binnenuit naar buiten.
Zeker als het gaat om genezing van de ziel. Angsten, depressie, burn-out en spanningklachten is het belangrijk om tijd te nemen voor gebed en is genezing vaak een proces.
Juist door de tijd, liefde en aandacht zie ik regelmatig krachtige doorbraken in processen van genezing.