Het jaar 2020 mogen we afsluiten. Het was een bijzonder jaar. We zullen 2020 niet snel vergeten.
Maar het leven gaat door.

Hoe 2021 er uit zal zien daar hebben we zelf een heel groot aandeel in.
De keuzes die je gaat maken, hoe jij met situaties omgaat, met wie jij je gaat verbinden, met wie je gaat samenwerken, wie of wat je gaat geloven, enz enz.
Het zijn allemaal keuzes die bepalen hoe 2021 er voor jou uit gaat zien.
Je hoeft niet de wereld te redden. Dat is Gods taak. Het is jouw taak in Zijn liefde te blijven.
Om God te vertrouwen ook als jij de controle kwijt raakt.
In tijden van veranderingen waarin er niks meer zeker is heb je de kans om te groeien in overgave en vertrouwen. Omarm die les en voel de last van je schouders glijden.

Je hebt niet alles in de hand. Maar hoe jij 2021 gaat ervaren is voor een heel belangrijk deel je eigen keuze.
Je hebt mensen die worden zeer rijk gezegend maar zien het niet en kunnen er niet van genieten.
Je hebt mensen die heel weinig hebben en erg beperkt zijn in hun mogelijkheden maar zich richten op wat er wel is en gelukkig en tevreden zijn.

Wat gaat 2021 ons brengen?
Dat is al een verkeerde vraag.
Wat ga jij 2021 geven?
Dat is de juiste vraag.
Dan neem je de regie over je leven in eigen handen en kun je gaan scheppen.
Als wij ons in liefde met elkaar verbinden kunnen we een hele mooie wereld scheppen.
Gods Geest is onbeperkt en overstijgt al onze beperkingen.
De beperkingen zitten in ons hoofd. We leggen ze onszelf op.
Bij God zijn alle dingen mogelijk.
Als we het gaan verwachten van mensen, van de politiek, van redders die moeten gaan opstaan, dan zit je gevangen. Je bent dan afhankelijk van anderen voor je geluk. Dat doe je zelf.
Je kunt ook kiezen in Gods koninkrijk te gaan leven.
Dan is Jezus je Koning en regeert Gods Liefde.

Ik nodig je uit je te gaan verbinden met God en mensen om je heen die gaan voor een liefdevolle wereld vanuit vertrouwen, gerechtigheid, waarheid, liefde, vrede, verbinding en respect en eerbied voor God, medemens en schepping.
God staat achter ons en zegent onze handen die werken vanuit Zijn liefde.