Veel stress en bezorgdheid en angst komt voor uit het vertrouwen stellen in bronnen die niet betrouwbaar zijn.
Als je bevestiging van mensen nodig hebt om gelukkig te zijn leef je steeds in angst voor afwijzing.
Als je het heel belangrijk vindt om een goede gezondheid te hebben, er leuk uit te zien, een goede baan en liefdevolle relaties dat kun je, hoe goed deze dingen ook zijn, steeds in angst leven om het te verliezen.
Deze angst komt pas aan het licht als er een dreiging is het te verliezen of als je daadwerkelijk een of meerdere van deze dingen verliest in het leven.
Zolang alles goed gaat ben je niet bekend met je eigen angsten en leef je in een gevangenis zonder dat je het weet. Je denkt vrij te zijn maar de vrijheid is gebaseerd op een heel wankele basis. Je hebt je vertrouwen gesteld op vergankelijke dingen die je vroeg of laat in de steek zullen laten. Op dat moment wordt je geconfronteerd met je verborgen angsten en kun je in een depressie of burn-out terecht komen. Je hebt alles gegeven het te behouden maar het is niet gelukt. Je valt in een diep zwart gat.

Als je basis gaat wankelen wordt het tijd te werken aan een gezond fundament in je leven.
Want uiterlijke bronnen kunnen je nooit blijvend geluk en vrede geven in je hart.
Uiteindelijk kom je er achter dat alleen God stabiliteit, zekerheid en rust geeft.
In de mate waarin je God als je Bron van alles hebt leren aanvaarden, zul je krachtig en vrij zijn om je mooiste zelf te leven in vrijheid.
Vaak hebben we een crisis nodig om daar te komen. Om ons bewust te worden dat we ons vertrouwen teveel op vergankelijke zaken hebben gesteld en onze prioriteit in het leven ongezond is.
Als we bereid zijn onze angsten onder ogen te zien en te transformeren naar vertrouwen op God zullen we geestelijke groeien en krachtiger uit de depressie of burn-out komen.

Ik geloof dat wat er nu wereldwijd gaande is dit zelfde proces beschrijft. De mensheid gaat beseffen dat we bij God moeten zijn voor een hoopvolle toekomst en we het niet zelf in onze hand hebben.

Wil je meer weten over wat er wereldwijd gaande is en bemoediging ontvangen?
Volg me ook op mijn telegram kanaal
https://t.me/leveningod