Wat is er gaande in de wereld?
Hoe moeten we deze tijd duiden?
Om het Licht te zien moeten we begrijpen wat er gaande is.

Er is van alles gaande en veel dingen lijken op een einde te lopen.
Donkere wolken pakken zich samen.
Het geldsysteem loopt vast. De democratie wordt uitgehold. We vervuilen ons eigen milieu zodanig dat dit een serieus probleem aan het worden is voor de gezondheid van de mensheid en het leven op aarde in zijn algemeen.
Spanningen lopen wereldwijd zodanig op dat een derde wereldoorlog niet uit te sluiten is.
De techniek ontwikkelt zich zo razendsnel dat kunstmatige intelligentie steeds meer taken van mensen over gaat nemen en het transhumanisme steeds dichterbij komt waarbij we ons kunnen afvragen wat de mens nu eigenlijk mens maakt?
Gaan we naar een tijd waarin de mens niet meer is dan een slaafse robot die opdrachten uitvoert ten behoeve van een kleine groep machtige wezens of komt er een bewustwording en bevrijding waarin de mens weer gaat beseffen wie we werkelijk zijn?
Kinderen van God, authentiek, creatief geschapen naar Gods beeld om Zijn liefde tot expressie te brengen ieder op zijn/haar eigen unieke wijze?

Uit bovenstaande concludeer ik dat het aan alle kanten duidelijk is dat we naar een einde toe gaan van een leven zoals we dat tot nu toe gekend hebben.

Nu ga ik een sprong maken naar de geestelijke wereld.
Als we deze situatie geestelijk gaan bekijken ontstaat er een heel ander beeld.
Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis om een gelijkwaardige liefdespartner van God te zijn, de Bruid van Christus.
De aarde is onze leerschool waar we geestelijk mogen groeien om klaar te worden gemaakt voor onze goddelijke roeping om de Bruid van Christus te mogen zijn.
Onze tijd op aarde is ten einde als we onze lessen geleerd hebben.
Dan vindt er een transformatie plaats en gaan we door naar onze verheven goddelijke bestemming.
Het oude wordt afgebroken en moet plaatsmaken voor het nieuwe.
Deze transformatie van de ene fase naar de andere fase zie je veelvuldig in de natuur.

Denk aan zaad wat moet sterven om een plant te worden.
Een rups die via cocon transformeert naar een vlinder
Het proces van geboorte.
Het uitvliegen van jonge vogels
enz enz.

Het oude loslaten kan gepaard gaan met de nodige turbulentie.
Want degene die blijven vasthouden aan het oude zullen zich verzetten tegen het nieuwe waarin ze wellicht niet meer te touwtjes in handen hebben en controle gaan verliezen. Dat kan angstig zijn.

Jezus kondigde een nieuw Koninkrijk aan die nabij was en riep mensen op zich voor te bereiden door bekering.
De gevestigde orde zag dat als een gevaar van hun macht en heeft er alles aan gedaan om dat nieuwe Koninkrijk tegen te houden. Ze hebben Jezus zelfs vermoord.
Maar het mocht niet baten.
Gods plan gaat door. Juist de dood van Jezus is het begin van een nieuw tijdperk geweest. De geboorte van de kerk van Christus.
Het christendom heeft zich over heel de aarde verspreid maar de oorspronkelijke boodschap van Jezus is vermengd geraakt met ego van de mens en menselijke structuren en dogma’s.

We staan nu weer voor een doorbraak. De belofte dat heel de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid God.

Habakuk 2:14  Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.
Jesaja 6:3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
Romeinen 8:21  in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

Er komt een tijd en die is aanstaande, dat de aarde bevrijd zal worden van de boze en de aarde vol zal zijn van Gods heerlijkheid.

Het is aan ons om ons voor te bereiden en klaar te zijn voor de komende transformatie.
We weten niet precies hoe dat zal gaan. Het maakt ook niet uit.
Het gaat erom dat we ons klaarmaken. Ons innerlijk voorbereiden.
Dat we waakzaam zijn en bewust worden van de belangrijke tijd waarin we leven.
Er is een strijd gaande om onze ziel. Onze eigenheid en authenticiteit staan op het spel.
De duivel wil de ziel van de mensheid gevangen zetten en ons willoos maken door de volledige controle over te nemen door angst, mind control en dictatuur.

Maar dit is ook de tijd van grote bevrijding. Er is een krachtige bewustwording, ontwaken gaande van de mensheid. De komende tijd zullen mensen massaal tot geloof gaan komen en terugkeren tot God.
Ik geloof dat er een nieuwe beweging van Gods Geest gaat komen die de nieuwe tijd zal aankondigen. Deze beweging zal oude kerkstructuren omverblazen. Het zal geen mensenwerk zijn maar een beweging van de Heilige Geest.

Zorg dat je hart vrij is van boosheid, haat en onbeleden zonden.
Maak het in orde tussen jou en God en mensen om je heen.
Jezus is voor jouw aan het kruis gestorven tot vergeving van AL je zonden.  Je hoeft dit alleen te aanvaarden.
Blijf dicht bij Jezus schuilen en laat je niet leiden door angst.
Ons leven hier op aarde in de dualiteit is een tijdelijke leerschool.
Onze goddelijke bestemming is te zijn in Gods heerlijkheid.
Laten we uitzien naar de komst van Jezus die ons zal brengen naar die nieuwe toekomst.
Het zal geen aards maar een geestelijk innerlijk proces zijn.
Een rups hoeft niet te weten hoe hij een vlinder moet worden.
Zelfs de wetenschap begrijpt er nog niks van. Het is een mysterie.
Zo hoeven wij niet te weten hoe het precies zal gaan.
Het is overgave en vertrouwen in Gods liefde en almacht.

Hebreeën 12:2  Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God. (Het Boek)

De vlinder heb ik mogen bevrijden uit mijn tunnel in mijn volkstuin