Kun jij de ware Vrede vieren in je hart?

Kerstfeest is het feest van de geboorte van de ware Vrede, de Vredevorst.
En nee, het is niet belangrijk op welke dag Jezus precies is geboren. Of het nu wel of niet op 25 december is geweest.
Het gaat erom dat we de Vrede en de Vredevorst gaan vieren in ons hart.
De Vredevorst werd geboren in een stalletje. Nederig en klein.
Zo wordt waarachtige vrede geboren in een nederig hart.
Vrede begint waar hoogmoed en trots wordt losgelaten en we leren buigen voor de Vredevorst.

Jezus heeft Zijn goddelijkheid afgelegd en is mens geworden om ons te dienen. Hij heeft daarin een voorbeeld gegeven.
Daarom kwam Jezus, de Vredevorst, niet in een paleis maar in een stalletje.
Hij werd ontvangen door een eenvoudig meisje die bereid was de smaad te dragen van een buitenechtelijke zwangerschap en de kans liep haar verloofde te verliezen.
Maria vond het ontvangen van de goddelijke Vrede belangrijker dan wat mensen van haar dachten en zelfs belangrijker dan haar huwelijk. Ze had geen garantie dat Jozef haar verloofde bij haar zou blijven.
Ze gaf zich over aan de wil van God. Hoe die ook zal zijn.
Toen de engel een boodschap bracht dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest gaf ze zich volledig over aan Gods wil.
Luk 1: 38  Maria antwoordde: “Ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen wat u heeft gezegd.”

Dat is de weg naar innerlijke Vrede.
Overgave aan God.
Jezus, de Vredevorst ontvangen in je hart door de Heilige Geest.
Bereid zijn de smaad van de wereld te dragen
Bereid zijn de minste te zijn en in de voetsporen van Jezus te gaan als een dienaar.

Wat een prachtig voorbeeld hebben we in het Kerstverhaal – de geboorte van de Vredevorst.

Toen Jezus werd geboren zongen engelen voor de herders in de buurt een lied tot eer van God.
God houd van ons. Het is nu aan ons om deze door God gestuurde Vrede te aanvaarden met een nederig hart.

Dit zongen de engelen voor de herders:

Luk 2: 14  glorie aan God in den hoge, vrede daalt neer op de aarde, hij heeft in mensen behagen!

De profeet Jesaja van de kerstboodschap mooi samen in onderstaand vers.

Jesaja 57:15  Dit zegt de Hoogverheven God, die voor eeuwig op de troon zit. Ik ben de Heilige God. Ik woon in de hoge, heilige hemel. Ik woon óók bij de mensen die nederig begrijpen dat ze Mij nodig hebben. Bij de mensen die bij Mij terugkomen en Mij voortaan van harte willen gehoorzamen. Hun zal Ik nieuw leven geven.

Gezegende Kerstdagen iedereen!