Bij mij heeft alles vaak wat meer tijd nodig. Net als de zwanen in de foto kom ik vaak ook wat trager uit het water.
Ik ben opgegroeid in evangelische kringen en ben als kind tot geloof gekomen omdat mijn moeder een ontmoeting met Jezus heeft gehad en vanaf dat moment vol was van Jezus. Alleen ik had die ervaring niet zodat ik jarenlang heb geworsteld met de vraag of ik wel behouden was.
Ik wilde het wel heel graag maar ik voelde niks.
Langzaam is de geloofszekerheid bij mij gegroeid en ik heb me laten dopen toen ik een jaar of 18 was.  Een heel bewuste keuze hoewel ik het beste eng vond.
Gelijk na de doop werd er gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest. Ik had grote verwachting. Nu zou mijn leven vast radicaal veranderen en zou ik Gods nabijheid veel intenser gaan ervaren.
Maar naar een paar weken viel het eigenlijk een beetje tegen. Ik stond nog steeds achter mijn doop maar had eigenlijk gehoopt dat nu alles heel anders zou gaan.
Ik begon ook te twijfelen of ik wel de Heilige Geest had ontvangen. Ik had niks ervaren en sprak niet in tongen.
Daarna heb ik nog regelmatig voor me laten bidden voor de vervulling met de Heilige Geest maar ik ervoer nooit iets.
Net als bij geloofszekerheid had de vervulling met de Heilige Geest in mijn leven ook tijd nodig en bewandelde God met mij de weg van geleidelijkheid en bewustwording.
Het duurde een tijd dat ik ging beseffen dat ik de Heilige Geest op dezelfde wijze ontvang als vergeving. Gewoon door er om te vragen en dan in vertrouwen aanvaarden dat God het geeft. Zonder dat ik het hoef te voelen.
Toen ik dat leerde ging voor mij ook de deur open voor de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest die in mijn leven ook door geleidelijkheid en bewustwording gingen ontwaken en functioneren.

Ik deel dit om je te bemoedigen. Sommige mensen kennen een radicale bekering en hebben een krachtige ervaring met de doop in de Heilige Geest. Daar was ik soms jaloers op.
Maar nu weet ik dat het zo lang niet altijd hoeft te gaan. De weg van geleidelijkheid en bewustwording is ook goed.

Door mijn eigen pad met Jezus van geleidelijkheid mag ik nu andere mensen helpen om tot geloofszekerheid te komen en een diepere ervaring met de Heilige Geest die ook met deze dingen worstelen.

In mei ga ik drie avonden geven over de Heilige Geest. In drie webinars die te volgen zijn via internet neem ik je mee naar een diepere ervaring met de Heilige Geest.

Ik nodig je uit mee te doen als dit ook een thema is in jou leven. De webinars neem ik op. Je kunt je dus ook opgeven als je niet alle avonden kunt.
Zie de video en de link voor meer informatie en opgave.
https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/evenementdetail/

https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/evenementdetail/