Jeremia 17:10 Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

In mijn praktijk neem ik altijd veel tijd voor gebed en zegening om woorden van leven en genezing uit te spreken en mensen te helpen Gods helende Liefde te ontvangen.
Tijdens handoplegging en/of gebedsmassage laat ik mij leiden door de Heilige Geest.
Geest, ziel en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zegenen van lichaamsdelen heeft invloed op de ziel en de gemoedstoestand van de ziel heeft invloed op lichaamsdelen.
Het is mijn ervaring dat het zegenen van de nieren een belangrijk onderdeel is voor innerlijke genezing.
Onder leiding van de Heilige Geest neem ik meestal veel tijd voor het hart maar ook voor het bidden voor de nieren. Ik merk dat daar veel gebeurt. Mensen geven dat ook vaak aan dat ze een diepe aanraking voelen als ik de nieren zegen.
De nieren vertegenwoordigen het onderbewustzijn. Volgens de Bijbel zit de ziel in het bloed.
Leviticus 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed
De nieren zuiveren het bloed. De nieren bevatten de diepste motieven van waaruit we handelen. Maar ook onderdrukte pijn, verdriet en trauma kunnen zich vastzetten in onze nieren.
In de Bijbel staat dan ook dat God onze hart en nieren toetst. God is geïnteresseerd in onze diepste motieven en wil daar beginnen met Zijn heling. God kan ons pas diep genezen van binnenuit als we God toestaan ons hart en nieren te toetsen.
Psalmen 26:2 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
Ook het hart staat voor onze diepste overleggingen.
Als we God uitnodigen om ons hart en nieren te toetsen, te reinigen en te helen dan gaat Hij aan de slag vanuit het diepste fundament in ons leven. De Heilige Geest zal ons zelfs ‘s nachts gaan onderwijzen.
Psalmen 16:7  Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
Pijn of druk rondom het hart of pijn ter hoogte van nieren kan duiden op innerlijke processen.
Het is zo mooi om Gods Liefde uit te nodigen in deze diepe processen die voorbij het hoofd gaan. Het zijn diepe emotionele spanningen of processen waar we ons soms niet eens van bewust zijn.
Via zegenend lichaamswerk nodigen we Gods helende Liefde uit in die lagen waar we met praten en ons verstand niet bij kunnen.
Juist het aandacht geven in de zegening van het hart en de nieren, eventueel in combinatie met olie zalving, laat je Gods helende Liefde toe in de diepste lagen van je onderbewustzijn. Dit zet hele diepe helingsprocessen op gang in je leven van binnenuit.
Via deze diepe innerlijke genezing kunnen ook lichamelijke klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar nog belangrijker is de innerlijke heling en bevrijding die plaats vindt als God onze diep weggestopte pijn gaat helen.
Soms geneest God via het verstand door het Woord. Soms via aanraking via ons lichaam.
Daarom paste Jezus ook beide toe in Zijn genezingsbediening. Jezus genas zowel door Zijn Woord als door handoplegging.
Heb jij last van je hart of nieren? Heb je last van angstige dromen?
Ben je bereid om God uit te nodigen om je hart en nieren te toetsen? Om je diepste motieven en overleggingen en angsten te helen en te zuiveren?
Ik begeleid je graag en met liefde in dit proces van ontvangen van diepe genezing door Gods Liefde.
Neem gerust contact op voor een consult.