Je kunt jezelf genezen en bevrijden door het nemen van een besluit.
Veel mensen blijven hun leven lang zoeken naar genezing en proberen van alles maar vinden geen genezing.
Anderen worden op wonderlijke wijze genezen of vinden een natuurlijke weg tot genezing wat niemand had verwacht.
In de Bijbel staan veel verhalen van mensen die zelf het initiatief hebben genomen om te genezen. Een mooi voorbeeld daarvan is de bloed vloeiende vrouw.
Mattheus 9:20 Onderweg naderde Hem van achteren een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Zij boog zich voorover en raakte de kwast van Zijn mantel aan. 21 Zij dacht: “Ik hoef alleen maar Zijn mantel aan te raken, dan ben ik genezen.” 22 Jezus keerde Zich om en zag dat zij Hem had aangeraakt. Hij zei: “Wees gerust. U bent genezen door uw geloof in Mij.” Sinds dat moment was de vrouw gezond.

Deze vrouw nam een besluit om haar genezing te halen bij Jezus. Ze nam risico. In de joodse cultuur was een bloed vloeiende vrouw volgens de wet onrein. Ze mocht niemand aanraken en zeker geen rabi. Maar ze nam een besluit. Ze ging haar genezing halen. Ze wachtte niet tot Jezus bij haar zou komen. Ze ging zelf haar genezing halen bij Jezus.

Sommige mensen blijven hun leven wachten tot Jezus hen gaat genezen. Maar Jezus heeft al alles gedaan. De kracht voor genezing is voor iedereen aanwezig.
Je mag gewoon een besluit nemen om te genezen en je genezing gaan halen. Dat is een totaal andere houding dan genezing te zoeken.
Als je een besluit neemt om te zoeken zul je blijven zoeken.
Als je een besluit neem om te vinden zul je vinden.

In mijn praktijk merk ik duidelijk het verschil tussen klanten die komen om genezing te zoeken of klanten die het besluit hebben genomen om te genezen.
Als je een besluit neemt om te genezen, neem je de verantwoordelijkheid en de regie van je genezing in eigen handen. Je loopt de weg en doet de dingen die nodig zijn om tot heling te komen.
Mensen die een besluit nemen om te genezing hebben geloof en vertrouwen. En dat is precies nodig om genezing te ontvangen uit de hand van God.
Want ook Jezus, onze Geneesheer onderwijst dat genezing door het geloof komt.
Mattheüs 8:13 En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur.
Mattheüs 9:29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.

Maar dat laatste is gelijk de sleutel. U geschiede naar uw geloof! Het is gewoon een onderwijzing van Jezus. Datgene zal zich in je leven manifesteren waar je geloof in hebt. Niks meer en niks minder. Dat legt de verantwoordelijkheid bij ons en niet bij God of bij de voorganger of therapeut.
Maar er zijn vele vormen van genezing en we mogen en kunnen dat niet meten met elkaar. We zoeken allemaal onze weg door lijden heen. Degene die niet geneest heeft niet perse minder geloof dan degene die wel geneest. Maar in alle omstandigheden is het belangrijk dat ons geloof groeit. We moeten ons geloof voeden. Het gaat om het innerlijk pad wat we bewandelen. En dat innerlijk pad is een pad van nemen van besluiten in geloof. Opgeven en een slachtoffer rol gaan spelen is geen optie. Dan zetten we elk genezingsproces buiten werking.

Geloof is geen magie. We kunnen niet zomaar alles manifesteren wat en wanneer we willen. Want geloof is niet verbonden met onze wil maar met die van God.
Geloof ontstaat daar waar wij tot overgave komen en onze wil los laten. Dan komt er ruimte voor Gods wil en kan Zijn genezende kracht door ons heen stromen.
Juist als wij de vorm en de tijd van genezing los laten maar gaan vertrouwen op God, kan God Zijn werk door ons heen gaan doen op de wijze zoals het bedoeld is en leren we luisteren naar Zijn aanwijzingen.
Het krampachtig zoeken naar genezing en deze opeisen door zogenaamd zelf opgewekt namaak geloof werkt niet. Dat is ons ego en vreselijk vermoeiend.
We zien dat vaak gebeuren bij genezingsdiensten. Daar wordt vaak een valse verwachting gecreëerd dat je die dienst gaat genezen. Als dat dan niet gebeurd worden mensen teleurgesteld, onzeker en gaan met grote twijfel en desillusie naar huis. De geest en het vertrouwen en het geloof zijn niet gevoed maar juist afgebroken.
Hoop en geloof zijn soms tegengestelde krachten. Hoop kan leiden tot geloof maar ook tot wanhoop.
Je kunt je leven lang hopen terwijl er niks gebeurd.
Je kunt niet je leven lang geloven terwijl er niks gebeurd. Want geloof is de scheppende kracht achter de manifestatie.
Geloof is een actieve houding van de geest die leidt tot daden. Geloof groeit in een vertrouwensrelatie en intimiteit met God.

In mijn coaching en counseling praktijk begeleid ik mensen in dit proces van loslaten en overgave zodat Gods genezende kracht vrij kan stromen op de wijze zoals God dat wil. Vanuit overgave en vertrouwen kan geloof groeien en gaan er wonderen gebeuren op onverwachte wijze.
Deze weg van zelfgenezing is een innerlijke weg waarin je zelf de verantwoordelijkheid neemt om los te laten en Jezus uit te nodigen je leven te helen en daarin stappen te zetten en hulp te aanvaarden die nodig zijn in dat proces naar heling.
De belofte is dat alles mogelijk is en dat alles klaar ligt als je bereid bent om de hele weg van God te gaan.
Jezus heeft alles volbracht. Maar Zijn kracht openbaart zich pas volledig in onze zwakheid. Niet in onze kracht.
Zelfgenezing heeft dus niks met onze kracht te maken maar met het nemen van verantwoordelijkheid om juist onze eigen trots en wil aan de kant te zetten en tot overgave te komen aan Zijn wil en Zijn pad te volgen om tot heling te komen.