ouders-eren-2Je kunt onmogelijk van jezelf houden en in je kracht leven als je je ouders niet kunt vergeven, waarderen, respecteren en van hen houden om wie ze zijn.
Jij bent geen losstaand individu maar je bent onderdeel van een groter geheel. Je cultuur, je opvoeding maar vooral je ouders bepalen voor een groot deel wie je bent.Je hebt het leven van hen ontvangen. Niet alleen je uiterlijke kenmerken maar ook je karakter en je meegekregen gaven en talenten heb je te danken aan je ouders.
Het minachten of zelfs haten van je ouders betekent dat jij je eigen bron afwijst of haat. Je snijdt daarmee je eigen stroom van energie en schoonheid af. Dit heeft verregaande gevolgen voor je functioneren en zelfs het functioneren van je eigen kinderen.
In de Bijbel gaat een van de belangrijkste geboden juist over het eren van je ouders om die reden.
Efeze 6:2 Eer uw vader en uw moeder (dit is immers het eerste gebod, met een belofte)
3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.
Ons welgaan heeft dus voor een groot deel te maken met het eren van onze ouders.
Het eren staat los van of onze ouders goed of slecht hebben gefunctioneerd. Het eren van je ouders heeft dan ook niks te maken met het goedpraten van hun verkeerde daden of je door hen laten manipuleren of over je heen laten lopen.
Het eren van je ouders heeft te maken dat je erkent dat je het leven van hen hebt ontvangen en daar dankbaar voor bent. Dat je dankbaar bent voor alle mooie en goede kwaliteiten die je van hen mocht ontvangen.
Het betekent dat je hen het beste gunt en hen hun fouten en tekorten vergeeft.
Door je ouders te vergeven en lief te hebben om wie ze zijn, vergeef je ook jezelf en heb je ook jezelf lief. JIj bent immers onderdeel van het geslacht van je ouders en bent daarmee onderdeel van het energetisch systeem van je geslacht. Door te vergeven en lief te hebben komt niet alleen je eigen hart vrij maar je doorbreekt ook verkeerde patronen in familiebanden waardoor er licht doorbreekt naar zowel je voor- als nageslacht.
Jij mag de mooie kwaliteiten van je ouders met dankbaarheid in ontvangst nemen en het is jou taak om de minder mooie dingen die je ook hebt meegekregen om daar mee af te rekenen in je eigen leven zodat je deze niet doorgeeft aan je eigen kinderen.
Als jij hier serieus mee omgaat mag jij de laatste zijn in je geslacht waarbij geslachten lange negatieve patronen zijn doorgegeven. Jij mag die oude verkeerde en duistere generatie patronen verbreken en jezelf en je geslacht er van bevrijden samen met Jezus. Hoe mooi is dat!!

In mijn praktijk van Agape Coach komt ik heel vaak op dit punt terecht. Veel blokkades, verdriet, angst en pijn komen juist hier vandaan. Het niet kunnen eren, vergeven en liefhebben van je ouders. Daarmee blokkeert het leven Gods in je leven. Door hiermee samen vanuit Gods Liefde aan de slag te gaan gaat Gods Liefde en Zijn energie weer stromen.
Via een helende reis met Jezus gaan we naar de wortel van deze blokkade en leer je je ouders en daarmee ook jezelf te eren om wie ze zijn en kan Gods Liefde weer stromen. Dit kan soms in een sessie maar als de wortel diep zit zijn daar vaak meerdere sessie voor nodig.
Uiteraard kun je deze weg ook alleen samen met Jezus gaan.