Het grootste probleem van de meeste onenigheden, ruzies, scheidingen en conflicten groot of klein is het onvermogen of de onwil zich te verplaatsen in de ander. Het ego zit in de weg. Het gelijk willen hebben en erkend willen worden in wat men voelt, ziet en ervaart als waarheid of belangrijk, staat vaak in de weg om echt naar het verhaal van de ander te luisteren. Als de ander er ook zo instaat, ontstaat er een onoplosbaar conflict en komt er afscheiding en steeds grotere afstand.
Vaak hebben bij een verschil van mening beide een deel van de waarheid en ligt de waarheid ergens in het midden. En soms hebben beide gewoon gelijk en kun je pas weer in verbinding komen als je vanuit een ander, hoger perspectief gaat kijken.

Ook nu ontstaan er rondom de maatregelen rondom het bestrijden van corona meningsverschillen die hoog kunnen oplopen. Men beschuldigt elkaar van niet willen kijken naar de waarheid zonder echt naar elkaar te luisteren. Ik denk dat de rust kan weerkeren als er een open debat kan ontstaan waarbij er goed geluisterd wordt naar alle argumenten van beide kanten zonder elkaar belachelijk te maken of dingen te verwijten. Ego’s en gelijk willen krijgen aan de kant zetten en in alle oprechtheid met elkaar zoeken naar wijsheid zal rust en vrede brengen en nieuwe inzichten die tot een oplossing zullen leiden. Daarbij is het van belang bereid te zijn eigen fouten te erkennen en eigen standpunten te herzien indien nodig. Het getuigt juist van grootsheid en kracht als je bereid bent je eigen fouten te erkennen en van mening te veranderen als daar aanleiding voor is. Niemand heeft immers de waarheid in pacht. We zijn allemaal zoekende naar wijsheid in elke situatie.
Daar waar mensen oprecht naar elkaar luisteren en waarachtig zoeken naar waarheid en wijsheid met respect voor elkaar zal God Zijn Waarheid en Wijsheid aan ons openbaren en zal er rust, vrede en harmonie ontstaan en komt er genezing en verbinding in liefde.

 • Wijsheid gaat verder dan gelijk krijgen.
 • Wijsheid zoekt naar verbinding.
 • Wijsheid is niet star
 • Wijsheid luistert naar de ander zonder vooringenomenheid
 • Wijsheid hoort voorbij de woorden naar iemands hart
 • Wijsheid laat de ander in zijn waarde
 • Wijsheid onderzoekt en toetst dingen en neemt nooit zomaar iets aan
 • Wijsheid zoekt naar oplossingen vanuit hoger perspectief
 • Wijsheid kijkt vooruit
 • Wijsheid ziet het geheel der dingen
 • Wijsheid gaat voorbij kennis
 • Wijsheid brengt rust
 • Wijsheid brengt vrede
 • Wijsheid geeft hoop
 • Wijsheid wordt geboren uit Liefde.

Jakobus 3:17 Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd; zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven; zij leeft intens met anderen mee en doet veel goed; zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht.